Overstappen en/of certificeren op ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

16-05-2017 De overgangsperiode voor geaccrediteerde certificaten eindigt op 15 september 2018. Deze deadline voor certificatie tegen 'de nieuwe ISO-normen' komt nu toch snel dichterbij. En voor veel organisaties komt er toch wel wat kijken bij het aanpassen van het managementsysteem op de nieuwe normeisen.

Bij de publicatie van de ‘nieuwe ISO-normen’, ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015, in september 2015 hebben IAF en ISO de overgangstermijn voor certificaten vastgesteld. Afgesproken is een overgangsperiode van 3 jaar aan te houden. De officiële publicatiedatum van de nieuwe normen is 15 september 2015, de overgangsperiode voor geaccrediteerde certificaten eindigt daarmee op 15 september 2018.

Dit betekent dat organisaties met certificaten op basis van ISO 9001:2008 of ISO 14001:2004 uiterlijk 15 september 2018 moeten zijn overgestapt op de nieuwe versies van deze normen. Dat lijkt nog ver weg, maar deze deadline komt nu toch snel dichterbij. En voor veel organisaties komt er toch wel wat kijken bij het aanpassen van het managementsysteem op de nieuwe normeisen.

Sinds de publicatie van de nieuwe normen is naar schatting 35% van de certificaathouders voor ISO 9001 en 20% van de certificaathouders voor ISO 14001 overgestapt op de 2015-versie. Dit laat zien dat vóór 15 september 2018 dus nog behoorlijk wat organisaties aan de bak moeten.

Wanneer maakt u de overstap?

Om u voor te bereiden en aan de slag te gaan met de overstap op de 'nieuwe ISO-normen' biedt NEN de volgende mogelijkheden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids