Praat mee over Europa-brede afspraken over ethische toetsing van onderzoek en innovatie

29-08-2016 Big data, gen- en nanotechnologie, embryo-onderzoek, synthetische biologie, nucleaire energie. Ontwikkelingen en innovaties die tot stevige publieke debatten hebben geleid. Zijn deze ontwikkelingen wenselijk en voor wie? Wie beslist daarover? Ethische toetsing van onderzoeksprojecten en innovaties beantwoordt deze vragen en geeft aanbevelingen om projecten te verbeteren. NEN faciliteert de Europese afspraken hierover. Geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en commentaar leveren op het concept document.

De afspraken, in de vorm van een CWA ( CEN Workshop Agreement), bieden organisaties en individuele onderzoekers een concrete aanpak; een stappenplan voor het opzetten en functioneren van een ethische assesment unit. Ook bevat het concept document een praktische handleiding voor het toetsen van ethische impact. Goede afspraken over ethische impact assessment verhogen het vertrouwen in en de acceptatie van onderzoek en innovaties.

NEN is één van de zestien partners in het SATORI-project (Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and Innovation), onder leiding van Universiteit Twente. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie vanuit het FP7-programma (7th Framework Programme for Research and Technological Development). Het SATORI-project onderzoekt de waardes, principes en ‘best practices’ van ethische toetsing van onderzoek en innovatie en ontwikkelt hier Europese afspraken voor. Middels interviews hebben een aantal Nederlandse partijen hun 'good practices' gedeeld in het project. Op Europees niveau doen onder meer Ericsson en UNECSCO mee aan dit project.

Openbare commentaarronde

Van half september tot half november kunnen belanghebbende partijen commentaar geven op de eerste versie van de CWA via normontwerpen.nen.nl. Het document is opgesteld in het Engels, dus alleen Engelse commentaren worden geaccepteerd.

Meer informatie

Lees meer op www.nen.nl/satori.
Voor inhoudelijke informatie over dit project of over het normalisatieproces: Marlou Bijlsma en/of Thamar Zijlstra, consultants Normontwikkeling, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl. Mocht u ook na de openbare commentaarronde actief betrokken willen worden bij de ontwikkeling van de CWA, dan kunt u hier uw interesse kenbaar maken.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over dit project of over het normalisatieproces: Marlou Bijlsma en/of Thamar Zijlstra, consultants Normontwikkeling.

(015) 2 690 154

mm@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids