Praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ gepubliceerd

09-01-2020 De nieuwe praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ biedt handvatten om met ISO 19011 aan de slag te gaan. Alle elementen van goed en doeltreffend auditen komen aan bod: de principes van auditing, het auditprogramma, de competentie van auditoren en alles wat komt kijken bij het uitvoeren van een audit. Ook besteedt de gids ruim aandacht aan het nieuwe principe van risicogebaseerd auditen. Het voorbereiden en uitvoeren van audits met een focus op belangrijkste risico’s voor een organisatie bij het bereiken van haar doelstellingen.

Een audit is een instrument om het functioneren van een organisatie objectief te beoordelen. Is een organisatie in staat relevante risico’s te beheersen en kansen te benutten? Kan een organisatie van toepassing zijnde eisen naleven en haar doelstellingen behalen? En hoe kan dat allemaal beter of doeltreffender? Een audit geeft antwoord op deze vragen en is daarmee een onmisbaar onderdeel van een managementsysteem.

ISO 19011 en risicogebaseerd denken

De internationale norm ISO 19011 geeft richtlijnen voor het uitvoeren van audits van alle typen managementsystemen. De norm ondersteunt organisaties bij het uitvoeren van interne audits en bij het auditen van leveranciers. In 2018 is een nieuwe editie verschenen van ISO 19011 om ervoor te zorgen dat die goed blijft aansluiten bij het nieuwe risicogebaseerde denken in de op de HLS gebaseerde managementsysteemnormen.

Voor wie?

De praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ is bedoeld voor iedereen die met ISO 19011 aan de slag gaat, zoals:

  • kleine en grote bedrijven die interne audits uitvoeren op hun managementsysteem of zo’n systeem bij een leverancier beoordelen;
  • adviesbureaus op het gebied van managementsystemen en auditing;
  • organisaties die trainingen voor auditoren verzorgen;
  • het reguliere onderwijs waar managementsystemen en auditing aan bod komen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’: Dick Hortensius, consultant Managementsystemen of Joyce Marijnissen, productmanager Managementsystemen, e-mail mm@nen.nl.

Norm

UIT 2:2020 nl

Auditing - Aan de slag met ISO 19011

De nieuwe praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ biedt handvatten om met ISO 19011 aan de slag te gaan. Alle elementen van goed en doeltreffend auditen komen aan bod: de principes van auditing, het auditprogramma, de compententie van aud...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids