Praktische gids helpt bij overstap op ISO 14001:2015

06-01-2016 De praktijkgids 'Overstappen op ISO 14001:2015 - De impact van de nieuwe norm' biedt de inhoudelijke handvatten en een stappenplan om de overstap te maken. Interviews tussen de ‘theorie’ door geven interessante praktijkdoorkijkjes. Door het stappenplan in deze gids uit te voeren, kunt u de komst van de certificerende instelling met een gerust hart afwachten. U zult ervaren dat ISO 14001:2015 echt helpt bij het realiseren van de strategische doelstellingen.

De praktijkgids 'Overstappen op ISO 14001:2015' biedt directies en milieumanagers de inhoudelijke handvatten en een stappenplan om de overstap op ISO 14001:2015 te maken. De nieuwe eisen worden toegelicht aan de hand van voorbeelden hoe u hieraan kunt voldoen. Interviews bij de theorie geven interessante praktijkdoorkijkjes.

U zult ervaren dat ISO 14001:2015 echt helpt bij het verbeteren van uw milieumanagementsysteem en het leveren van steeds betere prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

ISO 14001:2015

De nieuwe ISO 14001 gaat impact hebben op het milieumanagement in veel organisaties. Dat kan ook bijna niet anders, want de nieuwe norm is qua inhoud en structuur flink gewijzigd. Zo vereist de norm bijvoorbeeld:e overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

  • inzicht in de context van de organisatie als uitgangspunt van milieumanagement;
  • het tonen van leiderschap en een grotere rol van de directie;
  • een directere koppeling van milieumanagement aan de strategie van de organisatie;
  • het hanteren van een levenscyclusperspectief bij het identificeren en beïnvloeden van milieuaspecten in de keten;
  • risicogebaseerd denken bij milieumanagement.

Daarnaast kent de norm een heel nieuwe structuur, namelijk die van de High Level Structure (HLS). Hiermee wordt het integreren van managementsystemen eenvoudiger. De HLS zorgt er ook voor dat inzicht in de risico’s en kansen, de complianceverplichtingen en de wensen en verwachtingen van stakeholders uitgangspunt zijn bij het besturen van de organisatie (strategie) en het beheersen van de bedrijfsprocessen (operatie).

Meer informatie over ISO 14001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Norm

UIT 72:2015 nl

Praktijkgids Overstappen op ISO 14001

Praktijkgids Overstappen op ISO 14001:2015 - De impact van de nieuwe norm

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Meer informatie over ISO 14001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, senior consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids