Publicatie ISO 45001 uitgesteld

21-06-2016 De ontwikkeling van de ISO 45001-norm is vertraagd. Tot 12 mei konden de ISO-leden (waaronder NEN) stemmen over de vraag of de ISO/DIS 45001 kon worden opgevolgd door een FDIS-versie (de eindversie). De stemming is helaas negatief verlopen, dat wil zeggen dat er eerst een tweede DIS-versie komt. Die zal naar verwachting begin 2017 verschijnen.

Van OHSAS naar ISO

Begin 2016 is ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use als normontwerp gepubliceerd. Deze norm wil arbeidsgerelateerde risico's verminderen en betere werksituaties over de gehele wereld bewerkstelligen. Het was voor iedereen mogelijk het concept te bekijken. Er is veel commentaar ingediend op dit officiële normontwerp. Dit commentaar moet nu door de internationale commissie worden verwerkt tot een nieuwe versie van de norm. De publicatie van de nieuwe ISO 45001-norm schuift door naar de tweede helft van 2017.

Van OHSAS naar ISO
In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te herzien en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) dat verantwoordelijk is voor de revisie. De komende ISO-norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits voor de diverse managementsysteemnormen te combineren. Omdat ISO 45001 deze structuur volgt zal die goed aansluiten op de recent gepubliceerde nieuwe versies van ISO 9001 en ISO 14001. Op die manier kunnen organisaties vanaf 2017 hun geïntegreerde KAM-systeem volledig op ISO-normen baseren.

Inspraak in de nieuwe ISO 45001
Inspraak in de norm kan door deelname aan de normcommissie 'ISO 45001 OHS-managementsysteem'. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar op het normontwerp vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 45001 ontwikkelt.

Meer informatie

Voor lidmaatschap van de normcommissie OHSmanagementsysteem kan contact worden opgenomen met NEN Industrie & Veiligheid, 015 2 690 180 of iv@nen.nl.
Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Stephanie Jansen, NEN-Industrie & Veiligheid

iv@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids