Publicatie ISO/CD.2 45001 ‘Occupational health and safety management systems’

31-03-2015 De tweede Committee Draft van ‘Occupational health and safety management systems’ is gepubliceerd. De komende maanden zullen de leden van ISO commentaar leveren op het concept document. Vanuit Nederland zal de Nederlandse normcommissie ‘ISO 450001 OHS-managementsysteem’ commentaar voorbereiden.

In augustus 2014 is een eerste concept van de norm gepubliceerd (ISO/CD 45001). Dit is een fase waarbij de leden van ISO (waaronder NEN) kunnen aangeven of ze akkoord zijn dat het document verder gaat naar een volgende fase (DIS-fase, Draft International Standard). Op dat moment bleek er nog te weinig draagvlak om door gaan naar de volgende fase.


ISO/CD.2 45001

Het afgelopen half jaar is er gewerkt aan een tweede Committee Draft. In het interview "Invloed medewerkers wordt groter" met Ron Waumans, de voorzitter van de Nederlandse normcommissie kunt u meer lezen over dit ontwikkelingstraject.

Nu is Committee Draft 2 gepubliceerd. Leden van ISO worden in de gelegenheid gesteld om te stemmen en commentaar te leveren op dit conceptdocument. In Nederland stelt de Nederlandse normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’ de komende maanden commentaar op. NEN zal dit commentaar vervolgens indienen op internationaal niveau.

Planning

Oorspronkelijk werd de ISO/DIS 45001 rond de zomer van 2015 verwacht en de definitieve norm in het najaar van 2016. Aangezien er een tweede Committee Draft moest worden gepubliceerd, zal de oorspronkelijke planning naar verwachting opschuiven. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer ISO/DIS 45001 en de definitieve norm worden gepubliceerd.

Inspraak mogelijk via normcommissie

Inspraak op CD.2 kan door deelname aan de normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 45001 ontwikkelt. Belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de normcommissie. Voor deelname wordt een financiële bijdrage gevraagd.

Meer informatie

Voor lidmaatschap van de normcommissie kan contact worden opgenomen met NEN Industrie en Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of arbeid@nen.nl. Voor meer informatie over het opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem kan de training ‘OHSAS 18001: Opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem’ worden gevolgd.
Meer informatie over De nieuwe ISO-normen vindt u op www.nen.nl/denieuweiso.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
ir. Mirjam van der Gugten.

(015) 2 690 247

industrieveiligheid@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids