Publicatie vertaling ISO 19011 voor interne audits

16-08-2018 ISO 19011 is het referentiedocument voor intern auditen van managementsystemen. Deze internationale norm is onlangs herzien en vanaf vandaag is ook de Nederlandstalige versie beschikbaar.

Organisaties moeten voor steeds meer onderwerpen en stakeholders aantonen dat ze hun zaken op orde hebben en in staat zijn om voortdurend betere prestaties te leveren. (Interne) audits worden daarmee steeds belangrijker. Managementsystemen krijgen meer toegevoegde waarde door ze goed uit te voeren en over de resultaten te rapporteren in taal die het management begrijpt en aanspreekt.

Aanleiding herziening

Belangrijke reden voor de herziening van ISO 19011 ‘Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen’ is de nieuwe structuur en kerninhoud (HLS - High Level Structure) van alle managementsysteemnormen waarop audits worden uitgevoerd. ISO 19011 sluit nu beter aan op de HLS en besteedt meer aandacht aan aspecten als het auditen van risicogebaseerd denken, leiderschap en procesmanagement. Deze aspecten helpen om het strategische en het operationele niveau van managementsystemen beter op elkaar aan te laten sluiten. Vanuit Nederland is een zeer actieve bijdrage geleverd aan de herziening van deze norm en de vertaling. De vertaling is beschikbaar via NEN-EN-ISO 19011:2018 (nl).

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in ISO 19011:2018 zijn:

  • de op risico’s gebaseerde benadering van het managen en uitvoeren van audits waarmee wordt ingespeeld op de toegenomen aandacht voor risico’s en kansen in zowel de managementsysteemnormen als de markt waarin organisaties opereren;
  • tips over het auditen van nieuwe elementen van managementsystemen, zoals contextanalyse, leiderschap, risicomanagement, compliancemanagement en een life-cycle benadering;
  • tal van kleinere aanvullingen in de richtlijnen voor het managen van een auditprogramma en het uitvoeren van een audit.

Evenement 'Auditing in beweging'

Op 20 september organiseert NEN een introductie-event ‘ISO 19011: Auditing in beweging’. Thought leaders en topconsultants delen hun kennis, verrassende inzichten en avontuurlijke perspectieven. Experts gaan samen met de deelnemers aan de slag met praktisch toepasbare technieken en inzichten.
‘Auditing in beweging’ vindt plaats op donderdag 20 september in het Beatrixgebouw in Utrecht. Deelnemers ontvangen bij dit evenement de Nederlandse vertaling van ISO 19011. Het gehele programma en aanmelden kan via www.nen.nl/congresISO19011.

Meer informatie

Voor vragen over deze norm of het evenement kunt u contact opnemen met Joyce Marijnissen, productmanager, via evenementen@nen.nl of Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, e-mail Milieu&Maatschappij@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 19011:2018 nl

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

NEN-EN-ISO 19011 biedt richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen, zoals de principes van het uitvoeren van audits, het managen van een auditprogramma, het uitvoeren van audits van managementsystemen, en richtlijnen voor het beo...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids