Publicatieplatform ISO 26000 is vernieuwd

16-10-2019 Op het vernieuwde Publicatieplatform ISO 26000 plaatsen organisaties hun zelfverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hiermee geven organisaties een visitekaartje af over hun mvo-beleid.

De verwachtingen van de maatschappij met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn in beweging en worden groter. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor mvo. Aan de hand van ISO 26000 bepalen organisaties wat voor hen mvo-beleid betekent en welke onderwerpen prioriteit hebben om actie op te ondernemen.

Transparantie

Door deze bevindingen te publiceren zijn organisaties transparant naar hun omgeving over wat ze doen op het gebied van mvo. Ook laten organisaties zien dat ze serieus aan de slag zijn met de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale organisaties. NEN toetst uitsluitend of gevraagde documentatie volledig is en niet op de inhoud van de zelfverklaring.

Vernieuwde Publicatieplatform

Het Publicatieplatform heeft een nieuw design gekregen, dat recht doet aan de moeite die veel organisaties steken in hun zelfverklaring en onderbouwing. Ook is het voor opdrachtgevers makkelijker om te vinden of een organisatie een zelfverklaring heeft. Ga naar het publicatieplatform via de volgende link: www.publicatieplatformiso26000.nl/.

Meer informatie

Voor meer informatie over het publicatieplatform ISO 26000: afdeling Communicatie, telefoon 015 2 690 435 of e-mail communicatie@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids