Richtlijn voor het in kaart brengen en aanpakken van kwaliteitskosten binnen organisaties

05-03-2019 Om kwaliteit te kunnen leveren moeten kosten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat een geleverd product of dienst voldoet aan alle relevante eisen. Maar hoe kom je er als organisatie achter, wanneer kosten leiden tot verspilling, wat kun je eraan doen en wat is eigenlijk verspilling? De Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9019 bevat richtlijnen voor het vaststellen van verspillingen en de vertaling naar de impact op de doelstellingen van de organisatie.

NPR 9019 ondersteunt de organisatie bij het maken van een vertaalslag van niet-financiële informatie over verspillingen naar financiële sturingsinformatie, zodat het management tot besluitvorming kan komen over het aanpakken van de meest relevante verspillingen. Waarbij verspillingen staat voor die activiteiten die niet bijdragen aan de doelstelling(en) van een organisatie.

Verspillingen reduceren

De wijze waarop deze vertaalslag gemaakt kan worden gaat via het verzamelen, analyseren en tenslotte het zodanig presenteren aan het management (opdrachtgever), zodat zij kan besluiten welke verspillingen te reduceren.

De eerste stap daarbij is het identificeren van hotspots om te komen tot besluitvorming tot het terugdringen van vermijdbare verspillingen. Na de identificatie wordt voor de impact van deze hotspots vertaald naar de taal van het management, meestal geld. Daarna worden handreikingen beschreven voor het bepalen van oplossingsrichtingen.

Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk beschreven hoe deze oplossingsrichtingen om te zetten zijn in business cases ter besluitvorming door het management.

Voor wie

NPR 9019 is geschreven voor de kwaliteitsmanager, of voor degene die de kwaliteitskosten in kaart brengt van verspillingen binnen een organisatie. En ze op het juiste managementniveau bespreekbaar wil maken.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Ortwin Costenoble, senior consultant, telefoon 015 2 690 326 of e-mail mm@nen.nl.

Norm

NPR 9019:2019 nl

Richtlijn voor het in kaart brengen en aanpakken van kwaliteitskosten binnen organisaties

NPR 9019 bevat richtlijnen voor het vaststellen van vermijdbare verspillingen tijdens de voortbrengingsprocessen van een organisatie en de vertaling naar de doelstellingen van de organisatie. Deze NPR is bedoeld voor alle typen organisaties die gebru...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids