Richtlijn voor implementatie risicomanagement

22-05-2012 Door de internationale commissie ISO/PC 262 ‘Risk management’ wordt gewerkt aan de nieuwe richtlijn voor riscomanagement, ISO 31004. Dit wordt een leidraad voor de implementatie van ISO 31000 ’Risicomanagement – Principes en richtlijnen’.

Begin dit jaar is een omvangrijke working draft rondgestuurd voor commentaar. Daarin wordt per onderdeel van ISO 31000, de principes, het raamwerk voor risicomanagement en het risicomanagementproces, een uitgebreide toelichting gegeven. Ook zijn diverse bijlagen toegevoegd, onder meer over hoe het gebruik van risicomanagement in andere ISO-normen kan worden geharmoniseerd en hoe risicomanagement kan worden toegepast/ingebed in wet- en regelgeving.

De commentaren op dit werkdocument zijn besproken tijdens een vergadering in februari in Dublin. Daar is geconcludeerd dat het voorkeur heeft om de structuur van het document radicaal om te gooien. De hoofdlijn moet een beschrijving van het stapsgewijze implementatieproces van risicomanagement worden en alle noodzakelijke toelichting op ISO 31000 verhuist dan naar bijlagen.
Deze aanpak wordt door de Nederlandse normcommissie Risicomanagement onderschreven. Hij past beter bij de bedoeling en titel van ISO 31004: guidance for the implementation of ISO 31000.

Verder ziet de normcommissie mogelijkheden om aandacht te vragen voor cultuuraspecten bij implementatie en toepassing van risicomanagement en een model voor ‘maturity rating’ om te monitoren waar een organisatie staat met toepassing van ISO 31000. Begin mei is het voorstel voor de nieuwe structuur van ISO 31004 goedgekeurd en momenteel wordt een nieuwe working draft voorbereid en ter commentaar voorgelegd aan de experts van ISO/PC 262.

Norm

NEN-ISO 31000:2009 nl

Risicomanagement - Principes en richtlijnen

<font size=2 face=Arial><font size=2 face=Arial> <p align=left>Deze internationale norm bevat principes en algemene richtlijnen voor risicomanagement. Deze internationale norm kan worden gebruikt door elke publieke, private of maatschappelijke ondern...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids