Systematic review van ISO 26000

21-05-2013 ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO, is eind november 2009 gepubliceerd. Dus het is alweer bijna drie jaar geleden dat organisaties over de hele wereld aan de slag konden om deze richtlijn te implementeren.

Drie jaar na de eerste publicatie van een ISO-norm vindt een ‘systematic review’ plaats. Dit is een beoordeling van de toepassing van de richtlijn tot nog toe en biedt de mogelijkheid om commentaar op basis van de praktijkervaringen in te brengen. Voor ISO 26000 zal deze review 15 oktober 2013 starten en resulteert in één van de vier mogelijkheden die in de tabel hieronder zijn weergegeven.

Tabel 1: Vier mogelijke resultaten van een systematic review:
Optie Engels* Nederlands
1 be confirmed herbevestigd
2 revised/amended herzien/gecorrigeerd
3 converted to another form of deliverable omgezet in een ander type document (bijvoorbeeld van een technical specification naar een international standard)
4 withdrawn teruggetrokken.

Bron*: ISO/IEC, Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement —Procedures specific to ISO, 2013 (zie www.iso.org)


Opties - wat is de betekenis?

In de eerste optie zal er niets veranderen aan de richtlijn en blijft deze zoals die is.

In de 2e optie wordt de richtlijn herzien of gecorrigeerd. Zo’n herziening kan ingrijpend zijn (major revision) of meer beperkt van aard (minor revision) of alleen uit het rechtzetten van fouten en updaten van informatie bestaan (amended).

In optie 3 krijgt de richtlijn een andere status en in optie 4 kan deze zelfs worden ingetrokken.

Voorkeur per land

Op basis van de voorkeur van elk land zal uiteindelijk bepaald worden wat de consequenties van de herbeoordeling voor ISO 26000 zijn. De normcommissies van de nationale normalisatie-instituten bepalen uiteindelijk per land hun voorkeur. Voor Nederland is dat de normcommissie MVO van NEN. Mocht u daarover mee willen denken en beslissen wordt dan lid van de Normcommissie MVO en stuur een email naar managementsystemen@nen.nl

Het is te verwachten dat de Normcommissie MVO ook input zal vragen van andere stakeholders die geen zitting hebben in de normcommissie zelf. Uiteindelijk is het wel de normcommissie die de stem en het standpunt van Nederland bepaalt.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids