Verbeterde ISO 50004 voor energiemanagementsystemen

14-07-2020 In de huidige economie zijn kostenbeheersing en behoud van concurrentievermogen van groot belang. Bedrijven gaan terug naar de basis en gebruiken hun energiemanagementsystemen als een van de meest kosteneffectieve manieren om operationele kosten te verlagen en onder controle te houden.

De onlangs vernieuwde internationale norm NEN-ISO 50004 is de nieuwste norm voor energiemanagement, waaronder ook NEN-EN-ISO 50001 voor de ontwikkeling van een energiemanagementsysteem valt. De nieuwe en verbeterde NEN-ISO 50004 ‘Energiemanagementsystemen - Richtlijn voor de toepassing, onderhoud en verbetering van een NEN-EN-ISO 50001 energiemanagementsysteem’, helpt organisaties om volgens een systematische aanpak de energieprestaties voortdurend te verbeteren.

Volgens Deann Desai, projectleider van de groep die de nieuwe NEN-ISO 50004 heeft ontwikkeld, helpt deze gebruiksvriendelijke toolset organisaties bij het identificeren, volgen, rapporteren en uitvoeren van alle energy improvement initiatives. Omdat energie voor de meeste bedrijven de grootste beheersbare operationele kostenpost is, heeft het verlagen van de energiekosten een aanzienlijk positief effect op de winst. Bij een gecoördineerde implementatie kunnen organisaties de energieprestaties verbeteren zonder kapitaal uit te geven.

Voor welke organisaties is NEN-ISO 50004 van toepassing?

NEN-ISO 50004 is van toepassing op organisaties met verschillende niveaus van energiemanagement en energiemanagementsysteem (EnMS) ervaring. De praktische help boxes zijn ontworpen om de gebruiker ideeën, voorbeelden en strategieën te geven voor het implementeren van een EnMS.

Reeks voor energiemanagement

NEN-ISO 50004 maakt deel uit van een groeiend aantal normen gericht op het helpen van organisaties om stappen te zetten op het gebied van energiemanagement. Gebruikers zullen ook profiteren van de toekomstige ISO 50005, ‘Energiemanagementsystemen - Gefaseerde implementatie’, die extra richtlijnen zal bieden voor de succesvolle implementatie van NEN-EN-ISO 50001. ISO 50004 is ontwikkeld door de ISO-technische commissie ISO/TC 301 ‘Energiemanagement en -besparing’, waarvan het secretariaat wordt gevoerd door de Verenigde Staten (ANSI) en China (SAC).

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Lennart de Waart, consultant telefoon 015 2 690 452 of e-mail energy@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Energiemanagement’ houdt zich bezig met prioriteiten zoals die op Europees niveau gesteld zijn voor normalisatie gericht op het aandachtsgebied energie-efficiency en energiediensten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar energy@nen.nl.

Norm

NEN-ISO 50004:2020 en

Energiemanagementsystemen - Richtlijn voor de toepassing, onderhoud en verbetering van een ISO 50001...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 50001:2018 nl

Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen

NEN-EN-ISO 50001 specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem (EnMS). Het beoogde resultaat is de organisatie in staat stellen een systematische benadering te volgen om continue verb...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids