Voorstel nieuwe ISO-commissie voor organizational governance

05-07-2016 BSI (het Britse normalisatie-instituut) heeft een voorstel gedaan om een nieuwe ISO-commissie op te richten voor het onderwerp ‘Organizational Governance’. Het eerste onderwerp dat deze commissie gaat oppakken is de ontwikkeling van een ‘high-level’ richtlijn met definities, principes en aanbevelingen voor de inrichting van effectieve governance in organisaties.

Deze richtlijn is bedoeld voor publieke en private, beursgenoteerde en niet genoteerde organisaties en voor profit en non-profit organisaties. ISO-leden kunnen tot 13 augustus hun reactie geven op het voorstel.

Er is veel maatschappelijke aandacht voor ‘governance’ van organisaties: het goed, efficiënt en verantwoord leiden van een organisatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden. In veel landen en door veel brancheorganisaties zijn de afgelopen jaren modellen, richtlijnen en codes ontwikkeld voor ‘corporate governance’. Door het Britse en Australische normalisatie-instituut zijn in het verleden ook al normen voor dit onderwerp gepubliceerd.

Het voorstel

In het voorstel wordt onderkend dat dit onderwerp verwant is aan managementsystemen, risico- en compliancemanagement en MVO. Niettemin verdient het een eigen werkterrein binnen ISO, apart van, maar complementair met managementnormen. Ook wordt voorgesteld de bestaande normen ISO 19600 (compliancemanagement) en ISO 37001 (anti-bribery managementsystemen) in de portfolio van de op te richten ISO/TC op te nemen.

Commentaar indienen

ISO-leden kunnen tot 13 augustus 2016 een stem uitbrengen en commentaar indienen. Voor Nederland zal NEN stemmen. Belanghebbende partijen worden actief benaderd met de vraag hun mening over dit onderwerp te geven.

Meer informatie

Voor meer informatie en het opvragen van het formele Britse voorstel kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids