Voorstel voor mondiale norm over het aangaan van zakelijke samenwerkingsverbanden

07-06-2013 Het Verenigd Koninkrijk heeft voorgesteld om een ISO-norm voor collaborative business relationship management te ontwikkelen. De voorgestelde norm zal organisaties een doeltreffend kader, een gemeenschappelijke taal en een reeks van benchmarks en ‘best practices’ bieden voor de ondersteuning van effectieve samenwerking. NEN onderzoekt of er in Nederland behoefte is aan zo’n norm en roept organisaties op hun mening te geven en/of mee te werken aan de ontwikkeling ervan. Organisaties kunnen tot 8 juli hierover contact opnemen met NEN.

Organisaties kunnen op verschillende manieren met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld door het aangaan van samenwerkingsverbanden, het treffen van zakelijke overeenkomsten of het opzetten van netwerken. De voordelen van zakelijke samenwerkingsverbanden liggen op het gebied van grotere concurrentieslagkracht, verbetering van prestaties (efficiëntie en doeltreffendheid) en adequatere beheersing van kosten, middelen en risico’s.

Inhoud van de afspraken

Een wereldwijde gemeenschappelijke taal stimuleert en vergemakkelijkt het aangaan van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Een dergelijk kader ontbreekt op dit moment. Hierin zal de ISO-norm uitkomst bieden. De norm zal bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van zakelijke relaties tussen organisaties door hen te helpen om samenwerkingsverbanden te identificeren, aan te gaan, te onderhouden, te verbeteren en te beëindigen.

Doelgroep

De ISO-norm zal van toepassing zijn op zowel grote multinationale ondernemingen als op MKB-bedrijven en op verschillende soorten relaties bijvoorbeeld, een zakelijk partnerschap of joint-venture, maar ook allianties, consortia, netwerken etc.

Vrije mededinging blijft onaangetast

Ook bij samenwerking blijft een open en vrije mededinging een vereiste. Samenwerkingsverbanden zullen dan ook in overeenstemming moeten zijn met wet-/regelgeving en beleid dat gericht is op het waarborgen van open en vrije concurrentie.

Maak uw mening kenbaar

Om de Nederlandse belangen te behartigen zoekt NEN organisaties die hun mening willen geven over het voorstel en/of willen participeren in de ontwikkeling van deze ISO-norm. Voor 11 juli moet NEN de Nederlandse stem uitbrengen op het Engelse voorstel. Tot 8 juli kunt u contact opnemen met: NEN Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of via businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids