Waarom heeft de wereld ISO 45001 nodig voor een veilige arbeidsomgeving?

11-07-2016 Onlangs is bekend gemaakt dat het ontwerp van de internationale arbomanagementnorm ISO 45001, die OHSAS 18001 gaat vervangen, naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd. Deze nieuwe norm kan arbeidsgerelateerde risico’s verminderen en betere werksituaties over de gehele wereld bewerkstelligen. Niet alleen leiderschap en betrokkenheid van het management, maar ook betrokkenheid en participatie van alle medewerkers zijn cruciaal voor effectief arbomanagement.

Balans meer richting gezondheid

Ongelukken in werksituaties en onveilige arbeidsomstandigheden kunnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen wanneer robuuste en effectieve arbomanagementsystemen zijn geïmplementeerd. De International Labour Organization (ILO) schat dat de directe en indirecte kosten van werkgerelateerde ziekten ongeveer vier procent van het bruto nationaal product bedragen. Dat is wereldwijd 2,8 biljoen (!) dollar per jaar. Lag het accent in OHSAS 18001 vooral op veiligheid, in de nieuwe norm verschuift de balans wat meer richting gezondheid.

Interessant artikel over de trajectontwikkeling en het normontwerp ISO 45001

Lees hier het artikel waarin Stephanie Jansen en Dick Hortensius o.a. ingaan op de concept hoofdstukken die van belang zijn voor het managementsysteem in de eigen organisatie.

Trajectontwikkeling ISO 45001

ISO verwacht de definitieve norm in 2017 te kunnen publiceren. De oorspronkelijke deadline van oktober 2016 is door de duizenden commentaren op de conceptnorm niet realiseerbaar.


Inspraak in de nieuwe ISO 45001

Inspraak in de norm kan door deelname aan de normcommissie 'ISO 45001 OHS-managementsysteem'. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar op het normontwerp vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 45001 ontwikkelt. Klik hier voor lidmaatschap en meer informatie over deze normcommissie.
Eerder door u bekeken

Contact en informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, de normcommissie ISO 45001 OHS-managementsysteem of deelname aan normontwikkeling kunt u contact opnemen met: Stephanie Jansen, NEN-Industrie & Veiligheid.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids