Wereld Accreditatiedag 2019 in teken van verbetering integriteit toeleveringsketen

09-06-2019 Het bedrijven van (internationale) handel en de traceerbaarheid ervan, wordt steeds ingewikkelder doordat toeleveringsketens langer en complexer worden. Accreditatie helpt bedrijven de kwaliteit en authenticiteit van hun producten te waarborgen. Het betreft een onafhankelijke beoordeling van instanties die conformiteitsbeoordelingen uitvoeren tegen erkende normen om onpartijdigheid en competenties te garanderen.

Om de bekendheid van het belang van accreditatie te verhogen, wordt ieder jaar op 9 juni Wereld Accreditatiedag georganiseerd. Dit jaar staat het belang van de verbetering van de integriteit aan de toeleveringsketen centraal.

Bij het vervoeren van goederen over grenzen, moet meestal aangetoond worden dat er aan lokale of internationale normen of voorschriften is voldaan. Daarom zijn conformiteitsbeoordelingen, zoals testen en certificeren, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze bewijzen dat de goederen zijn wat ze beweren te zijn. Accreditatie voegt meerwaarde toe door een onafhankelijke beoordeling van de organisaties die deze testen doen, door aan te tonen dat ze onpartijdig, bekwaam en consistent zijn.

Belang van accreditatie

Fouten kunnen ertoe leiden dat goederen aan de grens worden geweigerd of blijven hangen. Dit kan bedrijven veel geld kosten. Certificering, kalibratie, testen, inspecties en validatie zijn allemaal vormen van conformiteitsbeoordelingen die kunnen worden geaccrediteerd. Accreditatie helpt de integriteit van de toeleveringsketen te verbeteren.

Normen

Normen en conformiteitsbeoordelingen kunnen gebruikt worden door beleidsmakers om te zorgen voor een betere regelgeving, bescherming van het milieu, de openbare veiligheid, het voorkomen van fraude, het bevorderen van eerlijke en efficiënte markten en meer vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur.

Voorbeelden van normen die de werking van instanties die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en accreditatie leveren:

  • NEN-ISO 28000 ‘Specificatie voor veiligheidsmanagementsystemen voor de logistieke keten’;
  • NEN-EN-ISO/IEC 17020 ’Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren’;
  • NEN-EN-ISO/IEC 17021-reeks ‘Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instanties die audit- en certificering van managementsystemen verzorgen’;
  • NEN-EN-ISO/IEC 17025 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’;
  • NEN-EN-ISO/IEC 17065 ‘Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten’.

IAF (International Accreditation Forum) en ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) zijn de organisaties achter World Accreditation Day. Zij dragen bij aan het werk van ISO/CASCO bij de ontwikkeling van die normen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harmen Willemse, programmamanager Schemabeheer, telefoon 015 2 690 295, of e-mail schemabeheer@nen.nl.

Meer informatie over World Accreditation Day 2019 en CASCO.

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids