Wereldwijd onderzoek onder gebruikers van ISO 14001

11-03-2013 Er wordt een wereldwijd onderzoek gehouden onder gebruikers van ISO 14001. Het onderzoek is onder meer bedoeld om inzicht te krijgen in welke onderwerpen meer of juist minder aandacht zouden moeten krijgen in de volgende editie van de norm die nu in voorbereiding is.

In de enquête wordt gevraagd wat gebruikers vinden van het belang van onderwerpen die bij de voorbereiding van de herziening zijn geïnventariseerd door een internationale werkgroep. Bijvoorbeeld aandacht voor externe communicatie, milieu-aspecten bij inkoop en bij productontwikkeling en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De enquête kan on-line worden ingevuld en is beschikbaar in 9 talen. Invullen kost niet meer dan 20 minuten en door mee te werken draagt u bij aan meer inzicht in de toepassing van ISO 14001 en wensen van gebruikers voor de toekomst. De enquête is te vinden op www.iso.org/iso/14001survey2013.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over ISO 14001 kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, telefoon (015) 2 690 115, e-mail: dick.hortensius@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids