Werken met ISO 9001:2015 biedt kansen

27-10-2016 ISO 9001 biedt KAM-managers kansen en uitdagingen om hun rol te pakken als verbindende schakel tussen strategie en operatie. Praktijkgids 'Werken met ISO 9001:2015' biedt praktische handvatten en een stappenplan om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten of aan te passen.

De praktijkgids 'Werken met ISO 9001:2015 - De impact van kwaliteitsmanagement' helpt organisaties om aan de slag te gaan met ISO 9001 en hun kwaliteitsmanagementsysteem zo in te richten dat zij aan de nieuwe eisen voldoen. Daarbij is het uitgangspunt niet ‘omdat het moet van ISO’, maar omdat het organisaties helpt (nog) beter te presteren in een omgeving die voortdurend en steeds sneller verandert. En om kwaliteitsmanagement echt te integreren in de strategie van de organisatie en in te bedden in de normale bedrijfsprocessen.

ISO 9001 kent een heel nieuwe structiuur: de High Level Structure (HLS). Hiermee wordt het integreren van managementsystemen eenvoudiger. De HLS zorgt er ook voor dat inzicht in de risico's en kansen, de complianceverplichtingen en de wensen en verwachtingen van stakeholders uitgangspunt zijn bij het besturen van de organisatie (strategie) en het beheersen van de bedrijfsprocessen (operatie).

Toelichting op de eisen en stappenplan

In de gids worden alle eisen van ISO 9001 toegelicht. Per eis wordt aangegeven wat de essentie is vanuit de HLS, wat de betekenis daarvan is voor kwaliteitsmanagement en hoe aan deze eisen kan worden voldoen.

Daarna wordt een stappenplan gegeven voor de invoering van ISO 9001. Daarbij worden praktische handvatten aangereikt voor het proces dat ertoe moet leiden dat een organisatie met succes de letter, maar ook de geest, van de norm implementeert in haar (kwaliteits)managementsysteem.

Verder bevat de praktijkgids informatie over de redenen voor organisaties om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren, wat dat eigenlijk inhoudt en hoe het een organisatie kan helpen doelstellingen op kwaliteitsgebied te realiseren. Ook wordt aandacht besteed aan de HLS en hoe die kan worden toegepast om andere managementsystemen te introduceren in een organisatie, bijvoorbeeld milieu- of arbomanagement of informatiebeveiliging.

Er wordt ingegaan op het certificeren van kwaliteitsmanagementsystemen en in een bijlage worden alle de documentatievereisten uit ISO 9001 op een rijtje gezet.

Meer informatie over ISO 9001

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 9001 of over het normalisatieproces: Ortwin Costenoble, consultant Managementsystemen, e-mail mm@nen.nl.Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids