Workshops INK.next 'Excellent ondernemen in de 21ste eeuw'

20-12-2019 INK en NEN gaan onder de naam ‘INK.next’ uitwerking geven aan de belangrijkste vernieuwingen in het EFQM-Model. Tijdens zes workshops, vanaf april 2020, komen de kernthema’s van het nieuwe EFQM-model en de uitwerking naar INK.next aan de orde. Met als resultaat een praktisch handvat voor implementatie dat beide organisaties met en voor de markt willen ontwikkelen om 'beyond ISO' toe te werken naar business excellence conform het nieuwe EFQM-model.

Door praktische aanpakken te ontwikkelen wil INK.next de toepassing van het nieuwe EFQM-Model faciliteren. Bovendien biedt het de KAM-manager en het hoger management de kans om verder dan ISO te reiken en hun organisatie voor te bereiden op alle uitdagingen in het werkveld. In het eerste kwartaal van 2020 wordt gewerkt aan een eerste uitwerking hiervan.

Modellen als houvast bij uitdagingen in de praktijk

Het nieuwe EFQM-Model is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide survey in meer dan 40 landen. Meer dan 1.200 respondenten (waaronder een aantal leden van het INK-netwerk), ruim 60 CEO’s en meer dan 20 pilot-organisaties uit de profit en de non profit sector droegen eraan bij.

What’s next? INK.next workshops!

In een cyclus van zes workshops komen de kernthema’s van het nieuwe EFQM-model en de uitwerking naar INK.next aan de orde. De te behandelen thema´s zijn:

 • Contextanalyse, interactie in het ecosysteem;
 • Leiderschap en organisatiecultuur;
 • Verbinding met en waardecreatie voor belanghebbenden;
 • Transformatie, innovatie en ‘going concern’;
 • Toekomstgerichtheid, transformatie geïnspireerd door voorspellende data;
 • Verandering in organisaties.

Deelname aan de workshops biedt:

 • als eerste inzicht in de concepten van INK.next.
 • mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op de opzet van INK.next.
 • kennis op de thema’s die als nieuwe uitdagingen bij het bereiken van een excellente bedrijfsvoering worden gezien.
 • topsprekers op thema’s.
 • ondersteuning van je organisatie bij het toepassen van het nieuwe EFQM-Model.
 • kennismaking met professionals uit andere organisaties.
 • ruimte om eigen uitdagingen te bespreken met peers en deskundigen.

INK.next: Voor wie?

Voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van de kwaliteit van organisaties; kartrekkers van verandering. Denk aan: kwaliteitsmanagers, directeuren, lijnmanagers, strategische kwaliteits-, commercieel, HR-, beleids- of financieel managers, change agents en consultants.

Evenement ‘Excellent ondernemen in de 21e eeuw’

Op 28 november jl. vond het NEN-INK het evenement ‘Excellent ondernemen in de 21e eeuw’ plaats; een feestelijke kick-off met inspirerende sprekers op het gebied van innovatie en verandermanagement. Het was tevens de aftrap voor INK.next; een praktisch handvat voor implementatie dat beide organisaties met en voor de markt willen ontwikkelen om 'beyond ISO' toe te werken naar business excellence conform het nieuwe EFQM-model.
Aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk boden de sprekers een goed inzicht in voorwaarden voor succesvolle innovatie en verandering. En natuurlijk… ook de bloopers kwamen aan de orde. Verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals deelden ideeën over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld. En spraken informeel tijdens de borrel waar ze zoal tegenaanlopen in hun dagelijkse werk wat innovatie, veranderen en excellent ondernemen moeilijk maakt.

Meer informatie over INK.next?

Neem voor meer informatie over INK.next en/of deelname aan de INK.next-workshops contact op met ruud.stassen@nen.nl.

LinkedIn

Spar met bijna 800 professionals over het ontwikkelen van organisatiekwaliteit, innovatie en verandering in de LinkedIn-groep INK.next - Partner in Excellence.

Eerder door u bekeken

Contact

Meer weten over INK.next en/of deelname aan de INK.next-workshops? Neem dan contact op met Ruud Stassen.

ruud.stassen@nen.nl

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids