World Smart Cities Event Singapore: adresseren prioriteiten en afstemmen mondiale standaardisatie

01-08-2016 Tijdens het World Smart City Forum in Singapore op 13 en 14 juli kwamen meer dan 400 Smart City stakeholders uit de hele wereld bijeen. Verschillende partijeen discussieerden over de knelpunten bij de transitie naar slimme en duurzame steden en hoe internationale standaarden kunnen helpen bij de oplossing hiervan.

De drie mondiale standaardisatieorganisaties IEC, ISO en ITU organiseerden dit evenement.

Tijdens paneldiscussies over Energy, Water, Cyber Security & Privacy en Transportation & Mobility gingen internationale experts en sprekers met elkaar in discussie. Het IEC-ISO-ITU World Smart City Forum Event was co-located met de World Cities Summit, de International Water Week en de CleanEnviro Summit. Op de gemeenschappelijke City Solutions Expo werden oplossingen gepresenteerd en het Holland Paviljoen bood gelegenheid om te netwerken.

Adresseren knelpunten bij bereiken van Smart Cities

Slimme steden beloven betere kwaliteit van leven voor 's werelds ca. 3,9 miljard stadsbewoners, met een toekomstig perspectief voor een beter en efficiënter gebruik van hulpbronnen en vergroting van de veiligheid. De ontwikkeling van Smart City oplossingen worden echter beperkt door vele te overwinnen barrières.

Uit de paneldiscussies blijkt dat steden worstelen met onder meer de duurzame levering van energie en/of water, alsmede het oplossen van gridlocks (zogenaamde verstopte transportnetwerken) en gerelateerde vervuiling. Stadsbesturen en internationale deskundigen deelden inzichten over hoe grote efficiëntiewinsten kunnen worden gemaakt door het horizontaal integreren van individuele systemen zoals energie, water, sanitaire voorzieningen, afvalmanagement, transport en veiligheid.

Echter op operationeel niveau zijn veel van de gebruikte systemen in hedendaagse steden eigendom van diverse leveranciers en worden onderhouden door verschillende organisaties die soms geïsoleerd werken. Om de systemen zowel fysiek als virtueel te verbinden, zijn gestandaardiseerde interfaces essentieel. Hier hebben IEC, ISO en ITU een gezamenlijke mondiale sleutelrol.

Afstemming mondiale standaardisatie

Op 14 juli is een overleg geweest over mondiale afstemming tussen standaardisatienetwerken. Hieraan namen naast IEC, ISO en ITU ook standaardisatie experts en organisaties zoals CEN-CENELEC, ETSI, IEEE en NIST deel. Doelstelling is om enerzijds stakeholders meer inzicht te geven in elkaars programma’s en hun samenhang en anderzijds om overlappende en conflicterende standaarden te voorkomen. Voor de follow-up worden gezamenlijke actiepunten opgesteld.

Nederlandse Strategische AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC)

De NLSAG-SC is een nationaal samenwerkingsverband van keystakeholders voor strategiebepaling van standaardisatie rondom gemeenschappelijke issues ten aanzien van Smart Cities. Meer informatie en contactgegevens vindt u op www.nen.nl/smartcities.

Meer informatie

Voor meer informatie over Smart Cities, NLSAG-SC en/of standaardisatie kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff, NEN Business Development, telefoon 015-2690334 of email emiel.verhoeff@nen.nl.

Lees het hele artikel over het World Smart Cities Forum Event en bekijk een korte video impressie van het Holland Paviljoen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over Smart Cities of standaardisatie kunt u contact opnemen met Emiel Verhoeff, NEN Business Development.

emiel.verhoeff@nen.nl

(015) 2 2690 334

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids