Expertgroep ´Normtoepassing Medische Elektrische Toestellen´ in oprichting

17-02-2014 NEN Zorg & Welzijn ontvangt vaak vragen over normen voor Medische Elektrische Toestellen. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over elektrische veiligheid van deze apparatuur en over interpretatie van de basisnorm Medische Elektrische Toestellen.

Deze vragen hebben ertoe geleid dat er in 2014 een Expertgroep ‘Normtoepassing Medische Elektrische Toestellen’ wordt opgericht. Iedere belanghebbende partij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze expertgroep en ervaringen en kennis te delen.

Expertgroep ‘Normtoepassing Medische Elektrische Apparatuur’

NEN start in 2014 met de oprichting van deze expertgroep. De groep zal heeft een sterke relatie met de normcommissie Medische Elektrische Toestellen. Deze groep zal bestaan uit experts op het gebied van medische elektrische apparatuur, die ervaring hebben met het werken met de toepasselijke normen of zich er verder in willen verdiepen en ervaringen willen uitwisselen. Dit om gericht kennis te bundelen en het Nederlandse standpunt te versterken. Aan de expertgroep wordt een adviseur gekoppeld, die ervaring heeft met het begeleiden van partijen op dit gebied en bekend is met de werkwijze van NEN als neutraal orgaan, zonder belang. Ook worden knelpunten en ervaringen met elkaar uitgewisseld. Het staat de partijen verder vrij om inhoudelijk commentaar te leveren op bestaande normen en/of de normen die nog in ontwikkeling zijn. Dit commentaar wordt ter advies aangeboden aan de normcommissie Medische Elektrische Toestellen. De normcommissie behoudt het recht op het uiteindelijke commentaar en de uiteindelijke stemming. Er zal terugkoppeling plaatsvinden richting de expertgroep, zodat de partijen weten wat er met het commentaar is gebeurd. De normcommissieleden hebben ervaring met normen en zullen desgevraagd om advies vanuit de expertgroep gevraagd worden.

Inschrijving en informatie

NEN nodigt iedere belanghebbende partij op het gebied van medische elektrische toestellen uit om deel te nemen aan deze expertgroep. Aanmelden kan tot 20 maart as. Voor meer informatie over deze groep en de mogelijkheid om deel te nemen, dan contact worden opgenomen met NEN Zorg & Welzijn (015 2690 342 of ellen.drop@nen.nl).

Ook interessant

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Ellen Drop

(015) 2 690 342

ellen.drop@nen.nl