NEN-normcommissie Tandheelkunde zoekt partijen die willen meepraten

03-03-2015 NEN organiseert op 28 april een informatiemiddag over de normcommissie Tandheelkunde. Tijdens deze middag kan men kennis maken met de leden en geven we informatie over het (internationale) werkprogramma van deze commissie. Deze middag is met name interessant voor fabrikanten, leveranciers, tandartsen en tandtechnici.

Een mooi voorbeeld van een gebrek aan normen is de wildgroei waar de tandarts mee wordt geconfronteerd op het gebied van implantaten en de sleutelset om de abutments en restauratie met het implantaat te verbinden. Dit is niet gestandaardiseerd en merkspecifiek. Een norm op implantaatschroeven en daarbij behorende schroeven zou een dergelijk afstemmingsprobleem kunnen verhelpen. Om dat te bereiken is het niet alleen van belang om de tandarts aan tafel te hebben maar bijvoorbeeld ook de industrie en de tandtechnicus.

Normcommissie Tandheelkunde

De normcommissie Tandheelkunde heeft als taak een bijdrage te leveren, nationaal en internationaal, aan normen die op het gebied van de tandheelkunde worden ontwikkeld. Er is een directe relatie met ISO-normen en ook afstemming met Europese (EN) normen. Alle onderwerpen die op het internationale niveau worden besproken, worden ook in Nederland afgestemd. De experts vergaderen twee maal per jaar, om de standpunten op elkaar af te stemmen. Tussentijdse communicatie vindt elektronisch plaats. Binnen de normcommissie wordt een nationaal standpunt geformuleerd/opgesteld welke kenbaar wordt gemaakt bij ISO/CEN. Normen kunnen ook gerelateerd zijn aan wetgeving. Binnen de tandheelkunde geldt voor vele zaken dat zij onder de wet op de medische hulpmiddelen vallen en moeten voldoen aan de eisen die deze wet stelt. Om dat aan te tonen worden vaak normen gebruikt.

Nieuwe leden gezocht

De normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen en streeft in zijn samenstelling naar een zo breed mogelijk afspiegeling van het tandheelkundige veld in Nederland opdat in de bijdrage aan normen geen zaken voor specifieke doelgroepen over het hoofd worden gezien. Daarom is NEN op zoek naar belanghebbende uit Nederland die invloed willen uitoefenen door middel van deelname aan de commissie Tandheelkunde.

Onderwerpen

Normen in de tandheelkunde zijn dichterbij dan u denkt. Er zijn normen van toepassing op het gebied van:

 • Kwaliteitszorg in de tandartspraktijk;
 • Reiniging en desinfectie;
 • Tandenborstels;
 • Automatisering van praktijkadministratie;
 • Automatisering van productie (bijvoorbeeld CAD/CAM systemen);
 • De tandartsbehandeleenheid;
 • Het licht in de tandartenpraktijk;
 • Er is internationaal een normatief document op komst over Tandheelkundige diagnostiek;
 • Materialen;
 • Instrumenten.

Verder heeft deze normcommissie ook zeggenschap over:

 • Dé kwaliteitsmanagementnorm voor medische hulpmiddelen;
 • Dé riskmanagementnorm voor medische hulpmiddelen;
 • Dé symbolennorm voor medische hulpmiddelen.

Daarnaast is de wet-en regelgeving voor medische hulpmiddelen aan verandering onderheving. De ontwikkelingen worden gevolgd en nagegaan wordt hoe met normen hierop geanticipeerd kan worden.

Specifiek agendapunt: Norm Dental Codes

Tijdens de middag wordt ook aandacht besteed aan de norm NEN 9313 ‘Dental Codes’. Er zal worden stilgestaan bij de status van de norm. Momenteel is er ook een voorstel vanuit ISO voor de ontwikkeling van een norm over het onderwerp. Wat betekent dit voor de Nederlandse norm? Hoe worden Nederlandse partijen erbij betrokken? Welke rol heeft de normcommissie in dit normalisatieproces?

Informatie en/of deelname

De informatiemiddag vindt plaats bij NEN, op 28 april 2015 om 13.30 uur. Geïnteresseerden in deelname en/of meer informatie, kunnen contact opnemen met NEN, Ellen Drop, e-mail ellen.drop@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Ellen Drop

(015) 2 690 342

ellen.drop@nen.nl