NEN-EN-ISO 15189: een duidelijke norm!

19-12-2013 Op 16 december jl. organiseerde NEN een bijeenkomst over de publicatie van NEN-EN-ISO 15189 ‘Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’. Diverse sprekers stonden stil bij het feit dat met de afronding van de vertaling een nieuwe fase begint voor medische laboratoria.

Ook werd duidelijk dat verschillende belanghebbende partijen de norm zien als hét instrument om de kwaliteit en competenties van medische laboratoria te meten. De norm is goed leesbaar, geeft handvatten voor de praktijk én vraagt de professionals om hun werk te doen!

De veldpartijen hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van zowel de Engelse als de Nederlandse versie van de norm. Omdat NEN signaleert dat de norm breed gedragen wordt, en daarmee dat de status hoog is, werd stilgestaan bij de overgang van normontwikkeling naar implementatie en de wijze waarop de veldpartijen betrokken zijn. Als neutrale organisatie zal NEN de implementatie monitoren. Tijdens de middag is dan ook aangegeven dat ervaringen met de norm welkom zijn; dit is belangrijke input voor normontwikkeling op korte en lange termijn.

Een norm ván en dóór het veld

Dat de norm een groot draagvlak heeft, hebben partijen massaal laten zien door hun betrokkenheid te tonen bij de vertaling. Elke komma, zinsnede en elk woord is geanalyseerd en ze hebben laten weten welke termen gehanteerd worden binnen hun discipline in het medische laboratorium. NEN sprak hiervoor zijn dank uit tijdens de bijeenkomst.

Overgang naar accreditatie op basis van de norm

Er zijn momenteel twee accreditatiesystemen voor medische laboratoria: het RvA-systeem en het CCKL-systeem. De CCKL-richtlijn is gebaseerd op ISO 15189, maar niet conform de norm. In 2011 is de RvA samen met wetenschappelijke verenigingen gestart met de overgang naar accreditatie op basis van ISO 15189.

Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de huidige ISO 15189. Op internationaal niveau heeft de heer Huisman als vertegenwoordiger van alle disciplines binnen de medische laboratoria hieraan bijgedragen door het belang van Nederland binnen de verantwoordelijke ISO-werkgroep te borgen. Tijdens vergaderingen van de Stuurgroep ISO 15189 bleek dat er behoefte is aan een Nederlandse vertaling van de norm. NEN heeft hier gehoor aan gegeven en de belanghebbende partijen begeleid om te komen tot deze vertaling.

Masterclass ISO 15189, de norm verklaard

NEN biedt de Masterclass ISO 15189 aan. Mevrouw Kruijsbeek, eén van de trainers, vertelde over de ervaringen tijdens de Masterclass. Aanwezigen die de Masterclass hebben bijgewoond gaven aan dat de norm bruikbaar en duidelijk is en om continue verbetering vraagt.

Uitreiking van de norm

Tot slot is NEN-EN-ISO 15189 uitgereikt aan de heer Huisman, vertegenwoordiger van de medische laboratoria, en aan de heer Van der Poel, algemeen directeur van de RvA. De heer Daverveldt, directeur van NEN, dankt beiden voor hun inzet en sluit af door te verwoorden dat met deze uitreiking van de norm aan de RvA wordt stilgestaan bij deze stap om toe te werken naar gerechtvaardigd vertrouwen van medische laboratoria.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, consultant Medische Technologie, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail saliha.lalout@nen.nl.

  • Op de foto v.l.n.r.: Jan van der Poel (directeur RvA), Piet Hein, Wim Huisman (als vertegenwoordiger van de medische laboratoria) en Marc Thelen (voorzitter van de normcommissie In-vitro Diagnostiek).

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Saliha Lalout

(015) 2 690 431

saliha.lalout@nen.nl