Nationale documenten normcommissie Steriliseren & steriliteit in 2014 onder de loep

02-01-2014 De normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’ gaat in 2014 de nationale documenten uit de gelijknamige Wegwijzer doornemen en kijken of deze herzien moeten worden. Ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau zijn hiervoor de aanleiding.

Verschillende belanghebbende partijen maken deel uit van de normcommissie en zullen de inhoud toetsen aan de actualiteit. NEN coördineert dit proces. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Wegwijzer Steriliseren en Steriliteit

Ter ondersteuning van de Europese regelgeving is in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van normen voor sterilisatie. Deze normen zijn te beschouwen als de Europese 'Richtlijnen steriliseren en steriliteit'. Daarnaast biedt deze Wegwijzer ook de in Nederland ontwikkelde documenten. Dit zijn documenten met basisinformatie, maar ook praktische richtlijnen. De documenten kunnen bijvoorbeeld een toelichting zijn op Europese (EN) en internationale (ISO) normen. De normen worden geschreven door verschillende belanghebbende partijen die lid zijn van de normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’.

Normcommissie

Binnen de normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’. wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen op dit gebied. Naast wet- en regelgeving, wordt aandacht besteed aan (Europese en internationale) normen en aan de nationale documenten. In 2013 lag de focus op:

 • Steriliseren van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica.
 • Sterilisatieapparatuur
 • Reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen.
 • Kwaliteitsaspecten verband houdende met ‘steriliseren en steriliteit.
 • Het omgaan met steriele medische hulpmiddelen.
 • Het omgaan met steriele medische hulpmiddelen.

De huidige leden bestaan onder andere uit:

 • Johnson & Johnson Medical BV
 • Beroepsverenigingen: VDSMH & SVN
 • RIVM
 • Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
 • Miele Nederland BV
 • Tuttnauer Europe BV
 • Braun Medical BV
 • Diversey Inc.
 • Veolia Water Solutions & Technologies Netherlands BV

Iedere belanghebbende partij heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de normcommissie. Geïnteresseerden kunnen daartoe contact opnemen met NEN.

Werkprogramma 2014

De commissieleden hebben in de najaarsvergadering van 2013 met elkaar afgesproken in 2014 de focus ook te leggen op de nationale documenten. Aanleiding voor deze focus heeft te maken met ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. Zo zijn er ISO- en Europese normen gepubliceerd, die van invloed zijn op de huidige documenten. Daarnaast is de praktijk veranderd en heeft innovatie niet stilgestaan. Het volledige nationale werkprogramma zal worden doorgenomen en nagegaan zal worden of deze nog actueel zijn. Dit kan leiden tot revisie, terug trekken van het document of het aanpassen ervan.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Saliha Lalout

(015) 2 690 431

saliha.lalout@nen.nl