Validatie stoomsterilisatoren in Nederlandse ziekenhuizen: Stand van zaken

10-03-2014 Het RIVM heeft het rapport 'Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen: stand van zaken' gepubliceerd. Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat de validaties van de stoomsterilisatoren vaak onvoldoende zorgvuldig worden uitgevoerd. Hierdoor kan niet altijd worden vastgesteld dat alle medische hulpmiddelen van het ziekenhuis effectief gesteriliseerd worden en veilig zijn om opnieuw te gebruiken.

De normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’ zal aandacht besteden aan de bevindingen in het rapport. Op 22 mei as. vindt een symposium plaats over validatie van stoomsterilisatoren.

Het rapport beschrijft dat, voor een veilig (her)gebruik, chirurgische instrumenten in ziekenhuizen na gebruik gereinigd, onderhouden, verpakt en gesteriliseerd worden in stoomsterilisatoren. Middels validatie wordt jaarlijks gecontroleerd of deze sterilisatoren goed werken. Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat dus deze validaties vaak onvoldoende zorgvuldig worden uitgevoerd.

Een van de belangrijkste tekortkomingen die uit het onderzoek blijkt, is dat een gedetailleerd programma van eisen voor validatie ontbreekt. Daarnaast zijn tekortkomingen gebleken bij onder andere de introductie van nieuw te steriliseren medische hulpmiddelen, de toepassing van de geldende nationale en internationale normen , de selectie van validatieladingen en de wijze waarop resultaten worden betrokken bij de vrijgifte van de sterilisator. Ook gaven de validatierapporten onduidelijkheden aan over de locatie van temperatuurvoelers.

Normen en richtlijnen

Het rapport verwijst naar normen en nationale documenten die gebruikt kunnen worden voor validatie van stoomsterilisatoren. Binnen de normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’ wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen op dit gebied. Naast wet- en regelgeving wordt aandacht besteed aan (Europese en internationale) normen en aan de nationale documenten. Iedere belanghebbende partij heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de normcommissie. Geïnteresseerden kunnen daartoe contact opnemen met NEN.

Dit jaar komt binnen de normcommissie een groep van experts bijeen om onder andere het nationale document D 6103b ‘Valideren van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen’ te bespreken en aan te passen. Hier zal ook rekening gehouden worden met het RIVM-rapport, zodat de aanbevelingen kunnen worden opgepakt. Bovendien wordt het rapport geagendeerd en besproken met de normcommissieleden tijdens de voorjaarsvergadering op 22 mei as.

Symposium ‘Validatie van stoomsterilisatoren’

Om het veld te informeren over het rapport, wordt op 22 mei as. een symposium georganiseerd door NEN. Deskundige sprekers zullen ingaan op het onderwerp en met de deelnemers van gedachten wisselen over hetgeen opgepakt moet worden in het kader van veiligheid en kwaliteit. Meer informatie hierover vindt u binnenkort in onze evenementenagenda. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met NEN.


HTML Map

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Saliha Lalout

(015) 2 690 431

saliha.lalout@nen.nl