Nieuwsberichten Medische hulpmiddelen

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Mediscopemail.

ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging ongewijzigd overgenomen door Europa – geen consequenties voor NEN 7510

20-04-2017 Recentelijk zijn de belangrijkste internationale normen voor informatiebeveiliging, ISO 27001 en ISO 27002 overgenomen als Europese normen. Dit betekent dat beide normen in alle Europese landen als nationale norm worden gepubliceerd en conflicterende nationale normen worden ingetrokken. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.

Lees meer

Zorg vanuit perspectief van zorgontvanger

13-04-2017 De norm NEN-EN 15224 – Kwaliteitsmanagementsytemen – NEN-EN-ISO 9001 voor zorg en welzijn is herzien. Deze norm biedt nog betere handvatten om de zorgontvanger centraal te stellen. Wat is nieuw in deze versie van de norm en waarom heeft zorg en welzijn een eigen norm voor kwaliteitsmanagement?

Lees meer

Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar

12-04-2017 Er is een nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie beschikbaar. Deze norm, HKZ 104, sluit beter aan bij kleine praktijken en biedt voldoende uitdaging voor grotere (netwerk) praktijken.

Lees meer

Herziening ambulancenorm EN 1789 ‘Medische voertuigen en hun uitrusting’

06-04-2017 De Europese norm NEN-EN 1789 'Medische voertuigen en hun uitrusting - Ambulances' uit 2007, gaat in revisie. NEN-EN 1789 bepaalt de algemene eisen die worden gesteld aan alle ambulancevoertuigen die rijden op de Nederlandse wegen.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Praat mee over informatiearchitectuur in de jeugdsector bij de herziening van de NTA 8023-serie

24-03-2017 Binnenkort start bij NEN de herziening van de meerdelige NTA 8023 'Maatschappelijke zorg – Informatiearchitectuur in de jeugdsector'. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Agentschap het CIBG. Aanmelding voor deelname aan de projectgroep staat nu open bij NEN.

Lees meer

NEN ontwikkelt gratis bewustwordingstool NEN 7510

23-03-2017 Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. Om u bewust te maken van de dagelijkse risico's van informatiebeveiliging heeft NEN een online tool ontwikkeld die u attent maakt op de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd voor commentaar

14-03-2017 Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. NEN 7510 is in de afgelopen maanden herzien en inmiddels is het normontwerp NEN 7510:2017 beschikbaar voor commentaar.

Lees meer

Normen risicomanagement bij gebruik dierlijk weefsel in medische hulpmiddelen herzien

14-03-2017 De huidige normenserie NEN-EN-ISO 22442 'Medische hulpmiddelen waarin dierlijke weefsels en daarvan afgeleide producten zijn gebruikt' uit 2009, gaat deze maand in revisie. De ontwerpteksten voor deel 1 en 2 zijn beschikbaar voor Nederlands commentaar en experts kunnen zich aanmelden voor deelname aan de internationale werkgroep. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over het risicomanagement van dierlijke weefsels in medische producten worden uitgenodigd zich aan te melden bij NEN.

Lees meer

Praat mee over de norm voor borstimplantaten

28-02-2017 De huidige norm NEN-EN-ISO 14607 'Niet-actieve chirurgische implantaten - Borstimplantaten - Bijzondere eisen' uit 2009, is in revisie. De ontwerptekst zal binnenkort gepubliceerd worden ter commentaar. Nederlandse partijen en experts die willen meepraten over (veiligheids)eisen voor borstimplantaten worden uitgenodigd deel te nemen aan de werkgroep.

Lees meer

Aantoonbare kwaliteit ook mogelijk voor ketens en netwerken

23-02-2017 HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen organisaties in dit domein door middel van een certificaat zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .

Lees meer

Succesvol symposium ‘Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen’

08-02-2017 Op dinsdag 24 januari 2017 organiseerde NEN het symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR). Deskundige sprekers lichtten belangrijke veranderingen in de nieuwe wet- en regelgeving toe. Daarnaast was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Lees meer

Medische gassen anno 2017

27-01-2017 NEN organiseert op 30 maart 2017 een symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2017?'. Voor 2008 is er een aantal incidenten voorgevallen. Hierdoor is er een circulaire opgesteld. Hoe staat men er nu in? Wat is de rol van de norm ISO 7396-1 in deze context? Weet het veld wat er is veranderd in de nieuwe norm? Tijdens het symposium wordt hier aandacht aan besteed en kijken we vooruit.

Lees meer

Kiwa eerste certificerende instelling in Nederland met accreditatie NEN 7510

24-01-2017 De kwaliteitsnorm NEN 7510 schept een kader voor informatiebeveiliging in de zorg. Kiwa is de eerste certificerende instelling in Nederland die deze norm onder accreditatie kan uitvoeren. Voor zorginstellingen betekent dat dubbele zekerheid.

Lees meer

Week van de Circulaire Economie: Wat biedt circulaire economie de zorg?

19-01-2017 Bij zorginstellingen groeit de aandacht voor duurzaamheid en het verantwoord omgaan met afvalstromen. De bestaande werkwijze is dat producten na gebruik vaak als afval worden afgevoerd. Er zijn concrete initiatieven om daar meer zorgvuldig mee om te gaan. Zo lopen er in verschillende ziekenhuizen projecten gericht op duurzaamheid en circulaire economie. Dit gebeurt door samenwerking tussen zorginstellingen, bedrijven en overheden. Randvoorwaarde is daarbij natuurlijk dat hygiëne en veiligheid voor 100% worden geborgd.

Lees meer

Symposium over nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen & normalisatie

30-11-2016 NEN organiseert op 24 januari 2017 een symposium over de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Wat houdt deze wetgeving precies in? Wat verandert er in de keten en voor wie? Belangrijke veranderingen uit de nieuwe wet- en regelgeving worden door deskundige sprekers toegelicht.

Lees meer

NEN zoekt experts ontwikkeling NTA ‘Voorkomen verwisselingen van zuurstof- en lucht aansluitingen’

28-11-2016 De expertgroep ‘Vacuüm meters, flow meters, slangen en ventielen’ start begin 2017 met het opstellen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over hoe het technisch onmogelijk wordt gemaakt om zuurstof en lucht aansluitingen te verwisselen vanaf de flowmeter/regelaar. Bent u expert op het gebied van zuurstof- en lucht aansluitingen, en wil u meepraten over de inhoud van de op te stellen NTA? NEN nodigt u uit uw interesse kenbaar te maken vóór 30 december aanstaande.

Lees meer

Norm kleurcodering bloedbuizen staat uit ter stemming!

31-10-2016 De norm voor kleurcodering van bloedbuizen is in ontwikkeling en staat uit ter stemming. Het gaat om de prEN ISO 6710 ‘Single-use containers for venous blood specimen collection’. De norm staat op het werkprogramma van de normcommissie ‘In-vitro diagnostica’ (IVD). Belanghebbende partijen die invloed willen uitoefenen op de inhoud van deze norm, kunnen dit doen middels deelname aan de normcommissie.

Lees meer

Herziene NEN 7507 'Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen' gepubliceerd

28-10-2016 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en waarop een geneesmiddelendatabank is geïmplementeerd in de processen voorschrijven, afleveren, declareren en de ervaring die hiermee bestaat.

Lees meer

Cybercrimineel aast op medische gegevens

27-10-2016 Cybercriminelen hebben de afgelopen jaren hun activiteiten uitgebreid van de financiële naar de medische sector. Het gaat hierbij niet alleen om bedrijfsgevoelige informatie van biotech- en farmaceutische bedrijven, maar ook om patiëntgegevens. Dat blijkt uit het gepubliceerde rapport van Intel Security ‘Health Warning’.

Lees meer

Informatiemiddag ‘Starre optieken – endoscopen’

29-09-2016 NEN organiseert op dinsdag 22 november 2016 van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over het opstellen van een (Nederlandse) norm voor starre optieken – endoscopen. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd of er binnen Nederland interesse is om hiervoor een norm op te stellen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst 'Rolstoelen'

16-09-2016 Op maandagmiddag 31 oktober vindt er een open vergadering plaats van de normcommissie 'Rolstoelen'. De vergadering staat in het teken van internationale normen over elektrische en hand gedreven rolstoelen. Ook zal er aandacht worden besteed aan rolstoelvastzetsystemen. Bent u fabrikant/leverancier, onderhoudstechnicus en/of anderszins betrokken bij rolstoelen, dan bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen!

Lees meer

Symposium ‘Gas geven en licht bijsturen’

15-09-2016 NEN organiseert op 1 november a.s. een symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2016?' Voor 2008 zijn er een aantal incidenten voorgevallen. Hierdoor is er een circulaire opgesteld. Hoe staat men er nu in? Wordt er preventief gewerkt en is de circulaire geïmplementeerd of is het wachten op het volgende incident? Wat is de rol van de norm ISO 7396-1 in deze context? Tijdens het symposium wordt hier aandacht aan besteed en kijkt men vooruit.

Lees meer

Internationale conferentie standaardisatie van condooms

09-09-2016 Van maandag 26 t/m 29 september 2016 vindt de 33ste ISO TC 157 ‘Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics’ in het Philharmonie in Haarlem plaats.

Lees meer

Nederlandse vertaling NEN-EN-ISO 13485:2016 beschikbaar

02-09-2016 De internationale norm NEN-EN-ISO 13485:2016 geeft handvatten voor de inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen, met het voldoen aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen als kader. De norm is vanaf heden beschikbaar in het Nederlands.

Lees meer

Medische gassen- en vacuüm installaties onder de loep in rapport TNO en symposium NEN

01-09-2016 TNO heeft het rapport ‘Medische Gassen- en Vacuüm Installaties (MGVI): beheer en onderhoud’ gepubliceerd. Eén van de adviezen uit het rapport gaat over het geven van een belangrijkere rol aan Bijlage G (operationeel beheer en onderhoud) uit ISO 7396-1. Dit is de internationale norm voor pijpleidingsystemen voor medische gassen. NEN organiseert op 1 november een symposium over veiligheid van medische gassen. Tijdens deze dag wordt onder andere ingegaan op het gebruik van normen en staat de vraag centraal: Hoe is het anno 2016 met de veiligheid? Wat is er sinds 2008 gedaan om incidenten te voorkomen?

Lees meer

Praat mee over de (nog te ontwikkelen) norm voor lichttherapie-apparatuur voor thuisgebruik

30-08-2016 Nederland heeft dit jaar een voorstel ingediend bij IEC om een norm voor lichttherapie-apparatuur voor thuisgebruik te ontwikkelen. Het voorstel is geaccepteerd en verschillende internationale experts starten dit najaar met het maken van internationale afspraken in het document ‘Medical electrical equipment - Part 2-83: Particular requirements for the basic safety and essential performance of home light therapy equipment’ (IEC 60601-2-83).

Lees meer

IGZ kondigt inspecties aan in najaar voor PMS

30-08-2016 Vanaf september 2016 start de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met inspectiebezoeken gericht op post-market surveillance (PMS), een instrument voor fabrikanten om producten te blijven volgen en mogelijk te verbeteren.

Lees meer

Validatie van stoomsterilisatoren in Nederlandse ziekenhuizen: hoe is het anno 2016?

25-08-2016 Het RIVM heeft het rapport 'Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen: stand van zaken' in 2014 gepubliceerd. In datzelfde jaar organiseerde NEN een symposium over het thema. Anno 2016 komt hier een vervolg op. Het symposium vindt plaats op 13 oktober as. om 13.30 uur bij NEN.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2015

08-08-2016 2015 was opnieuw een jaar waarin NEN zijn maatschappelijke impact heeft vergroot. Hoogtepunten waren de uitgifte van de nieuwe kwaliteits- en milieumanagementnormen en de nieuwe NEN 1010. In samenwerking met de Rijksoverheid heeft NEN ook de toegankelijkheid verbeterd van normen die door de wetgever worden voorgeschreven. NEN heeft in 2015 verscheidene producten zoals webtools en e-learning modules uitgebracht om de toepassing van normen te vergemakkelijken.

Lees meer

Nieuwe HKZ-norm voor dialysecentra is simpel maar toch uitdagend

05-07-2016 De nieuwe norm voor dialysecentra legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patiënt blijven van groot belang. Het analyseren van risico's en het hebben van een veilige cultuur zijn de randvoorwaarden waaraan hoge eisen gesteld worden. Dit alles met als doel een tevreden patiënt die ervan uit kan gaan dat hij topzorg krijgt. Dialysecentra dienen voor 15 september 2018 de overstap te hebben gemaakt naar de nieuwe norm.

Lees meer

Norm gepubliceerd voor bewaking en interne dosimetrie voor werknemers in het medische werkveld blootgesteld aan niet ingekapselde bronnen

28-06-2016 In ziekenhuizen krijgen patiënten bij bepaalde onderzoeken en therapieën radioactieve stoffen toegediend, meestal in de vorm van een vloeistof. Bij niet ingekapselde radioactiviteit is er voor medewerkers die deze stoffen toedienen een risico op inslikken of inademen. De nieuw gepubliceerde norm helpt werkgevers de risico’s voor hun werknemers tot een minimum te beperken en hun blootstelling te monitoren.

Lees meer

Nederland levert actieve bijdrage aan internationale normen op het gebied van farmacie

27-06-2016 Onder leiding van Nederlandse experts zijn deze maand twee internationale normen gepubliceerd: NEN-EN ISO 17523 'Eisen voor elektronische recepten' en NEN-CEN ISO/TS 19256 'Eisen voor databanken met gegevens van geneesmiddelen voor de gezondheidszorg'.

Lees meer

Informatiebijeenkomst normcommissie 'Tandheelkunde' over nieuwe wet- en regelgeving en impact

15-06-2016 Op 30 augustus aanstaande vanaf 15.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats van de normcommissie 'Tandheelkunde'. Deze bijeenkomst staat in het teken van de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen en de (mogelijke) impact voor de tandheelkunde. Gastspreker is de heer Erik Vollebregt (Advocaat, Axon Lawyers). Iedere belanghebbende en geïnteresseerde partij is welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Lees meer

Ondernemers krijgen meer kansen door betere Europese standaarden

13-06-2016 Vandaag is het Joint Initiative on Standardisation (JIS) door tientallen Europese bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en consumenten- en milieuorganisaties samen met de Europese Commissie en lidstaten in Amsterdam ondertekend. Hiermee zijn afspraken vastgelegd om te komen tot betere gemeenschappelijke Europese standaarden voor producten en diensten. Doel is onder andere om de Europese afzetmarkt voor nieuwe producten vergroten en MKB’ers en innovatieve ondernemers beter in staat te stellen om in heel Europa te ondernemen.

Lees meer

Cybersecurity van apparatuur in ziekenhuizen kwetsbaar

09-06-2016 Ziekenhuizen hebben hun cybersecurity van medische apparatuur niet op orde, blijkt uit een onderzoek van Deloitte. Deloitte voerde onderzoek uit onder 24 ziekenhuizen uit negen verschillende landen. Hieruit komt onder andere naar voren dat meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruik maakt van standaard wachtwoorden (fabrieksinstellingen) om apparatuur te beveiligen.

Lees meer

Publicatie richtlijn aanschaf en toepassing van sealapparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken

02-06-2016 De R3280 ‘Aanschaf en toepassing van sealapparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken’ is gereed. Dit is een nationaal document opgesteld door de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’. In het document staat omschreven aan welke minimale eisen een sealmachine moet voldoen voor gebruik in een zorginstelling. Het document is onderdeel van het NEN Connect pakket over steriliseren & steriliteit.

Lees meer

Symposium infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen

24-05-2016 Infectiepreventie in ziekenhuizen kan echt nog beter. Dit is de titel van een recent gepubliceerd rapport van de IGZ. Tijdens het NEN symposium van 7 juni as. zal ook worden gesproken over dit rapport.

Lees meer

Ronde Tafel bijeenkomst ‘Klasse I medische hulpmiddelen welke bestemd zijn voor mensen met een beperking’

12-05-2016 NEN organiseert op 15 juni aanstaande vanaf 13.30 uur een Ronde Tafel bijeenkomst over klasse I hulpmiddelen die bedoeld zijn voor mensen met een beperking. De bijeenkomst brengt belanghebbenden met elkaar in gesprek over verantwoordelijkheden, kwaliteit en veiligheid binnen de keten van klasse I medische hulpmiddelen die bestemd zijn voor mensen met een beperking.

Lees meer

Save the date: 13 oktober 2016 Symposium: Validatie van stoomsterilisatoren in ziekenhuizen

03-05-2016 Op 13 oktober 2016 om 13.30 uur vindt bij NEN een symposium plaats over validatie van stoomsterilisatoren. Deze validatie speelt een belangrijke rol bij infectiepreventie.

Lees meer

Symposium infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen

26-04-2016 Op 7 juni aanstaande (aanvang 13.30 uur) organiseert NEN in Delft een symposium over infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen. Tijdens deze middag wordt door deskundige sprekers gesproken over een aantal onderwerpen in de keten die van belang zijn voor infectiepreventie. Onderwerpen als wet- en regelgeving en het toezicht hierop komen aan bod, maar ook de richtlijnen en relatie met kwaliteitssystemen.

Lees meer

Geplande evenementen over medische technologie & zorg

26-04-2016 In 2016 heeft NEN diverse evenementen gepland over medische technologie. Deze evenementen hebben een actueel thema. Wij zetten alvast een aantal evenementen voor u op een rij.

Lees meer

Start revisie NEN 7510 en NEN 7513 voor informatiebeveiliging in de zorg

25-04-2016 Op 20 mei 2016 vinden de kick-off bijeenkomsten voor de revisie van NEN 7510 en NEN 7513 plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de scope en de strategie van de revisie bepaald. Voor belanghebbende partijen en geïnteresseerden die willen meedoen aan het revisietraject, is het belangrijk bij deze eerste vergadering aanwezig te zijn. Met deze revisie worden beide normen aan de laatste stand der techniek aangepast.

Lees meer

Toelichting kwaliteitskenmerken NEN-EN 15224

21-04-2016 NEN-EN -15224 Zorg en Welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen op basis van ISO 9001 bevat kwaliteitskenmerken voor zorginstellingen om hun speerpunten voor kwaliteit te operationaliseren.

Lees meer

Symposium infectiepreventie op 10 mei gaat niet door

31-03-2016 Op 10 mei aanstaande was er een evenement gepland over infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen. In overleg met een aantal partijen is besloten het evenement niet door te laten gaan.

Lees meer

Herziening NEN-EN 15224 Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen

14-03-2016 In Nederland zijn ruim 130 instellingen gecertificeerd op de in 2012 gepubliceerde NEN-EN 15224 ‘Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen, eisen gebaseerd op ISO 9001:2008’. Eind 2015 verscheen de nieuwe ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen’. Omdat aanpassing aan ISO 9001:2015 wenselijk is gebleken onder deelnemende EU-landen, is CEN een revisie van EN 15224 gestart. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 mei 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Save the date: Symposium nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen op dinsdag 15 november 2016

07-03-2016 NEN organiseert op 15 november 2016 een symposium over de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen, die dit jaar wordt verwacht. Wat houdt deze wetgeving precies in, wat verandert er in de keten en voor wie? Een aantal onderwerpen uit de nieuwe wet- en regelgeving worden in het programma door deskundige sprekers toegelicht.

Lees meer

100e zelfverklaring ISO 26000 online

24-02-2016 Het NEN Publicatieplatform ISO 26000 viert feest! De 100e zelfverklaring is online geplaatst. Leden van Kartoflex, fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen, hebben gezamenlijk het implementatietraject van ISO 26000 doorlopen. Met het plaatsen van hun zelfverklaringen op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 komt de teller op 100.

Lees meer

Toetsing NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg onder accreditatie

18-02-2016 Vanaf 11 februari 2016 is het mogelijk om onder accreditatie tegen NEN 7510 te worden gecertificeerd. NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, waaraan zorgorganisaties sinds 2008, conform de regeling gebruik BSN in de zorg, moeten voldoen.

Lees meer

Managementtaal leren spreken helpt KAM-manager bij fungeren als spil tussen strategie en uitvoering

17-02-2016 ‘Iedereen heeft het er steeds over dat de KAM-manager de taal van het algemeen management moet leren spreken’, ervaart Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en dagvoorzitter, uit zijn samenwerking met NEN. ‘Hiervoor biedt ‘MBA in één dag’ veel aanknopingspunten. Daar behandelen we op een handzame manier de grote managementconcepten die wereldwijd het meest worden aangehaald en die je als verplichte literatuur in ongeveer alle MBA-opleidingen tegenkomt.’

Lees meer

Stand van zaken aanpassing HKZ-normen aan ISO 9001:2015

13-02-2016 Afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. De eerste aangepaste versies waren het Algemeen Organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9), HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties en de HKZ-norm Ambulancezorg.

Lees meer

Uitbreiding expertise normcommissie ‘In-Vitro Diagnostica (IVD)’ gewenst

10-02-2016 Het werkprogramma van de normcommissie IVD verandert. Door toevoeging van een aantal nieuwe onderwerpen, is uitbreiding van de commissie(leden) gewenst. Experts op het gebied van hulpmiddelen voor IVD, klinische performance studies, POCT, kleurcodering van bloedbuizen en biorisk management worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken. Belanghebbende partijen kunnen door deelname aan de normcommissie invloed uitoefenen op de nationale, Europese en internationale afspraken en agendapunten in dit vakgebied.

Lees meer

Platform Zorgbedden krijgt status normcommissie en zoekt meer leden

08-02-2016 Het Platform Zorgbedden is sinds een aantal jaar hét platform op het gebied van zorgbedden. Met ingang van 2016 is het een normcommissie met internationale bindingen én wordt de scope uitgebreid. Op het werkprogramma staan onder andere vraagstukken over inspectie en onderhoud van zorgbedden, het opstellen van een PVE, kinderzorgbedden en recent ook antidecubitus hulpmiddelen. Bent u fabrikant, leverancier, onderhoudstechnicus, verpleegkundige of anderszins betrokken bij de onderwerpen? Word dan lid van de normcommissie en praat mee.

Lees meer

Meepraten over normen voor Medische hulpmiddelen – Horizontale onderwerpen

03-02-2016 De NEN-normcommissie 301002 'Medische Hulpmiddelen – Horizontale onderwerpen' is per 1 januari heringericht. In de normcommissie worden alle horizontale onderwerpen besproken binnen het kader van medische hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitsmanagement, risicomanagement, symbolen en Post Market Surveillance. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 25 februari in Utrecht. Geïnteresseerden zijn welkom op deze vergadering.

Lees meer

Normcommissie Desinfectantia en antiseptica zoekt uitbreiding expertise

02-02-2016 De normcommissie Desinfectantia en antiseptica vergadert op 11 februari as. Tijdens deze vergadering wordt het internationale werkprogramma besproken. Ook wordt stil gestaan bij de rol van de normcommissie bij het vraagstuk over infectiepreventie.

Lees meer

Informatiebijeenkomst revisies NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg' en NEN 7513 'Logging'

02-02-2016 NEN organiseert op 16 maart 2016 een informatiebijeenkomst over de revisie van NEN 7510 en NEN 7513. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over de aanleiding en de planning van beide revisietrajecten. Belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

Publicatie herziene norm voor gebruikershandleidingen

01-02-2016 NEN heeft de nieuwe NEN 5509:2016 ‘Gebruikershandleidingen’ gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 5509 uit 1998. De norm biedt een handvat voor het opstellen van een gebruikershandleiding voor een product. De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Daarnaast speelt de presentatie van een product, waaronder de gebruikershandleiding, een essentiële rol bij de vraag of het product de veiligheid biedt die een gebruiker ervan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Lees meer

Normenserie biocompatibiliteit en biologisch onderzoek van medische hulpmiddelen herzien

28-01-2016 De normenserie voor biocompatibiliteit en de biologische evaluatie van medische hulpmiddelen (NEN-EN-ISO 10993) wordt grondig herzien. Belanghebbende partijen die aan deze herziening willen meewerken, kunnen zich melden bij NEN.

Lees meer

Norm over monitoren van stralingsdosis op oog, huid en ledematen gepubliceerd

28-01-2016 Het gebruik van ioniserende straling kan levensreddend zijn. Tegelijk is bekend dat diezelfde ioniserende straling ook gevaarlijk kan zijn. Om de balans te vinden tussen deze uitersten is het belangrijk om de stralingsdosis op een goede manier te kunnen meten. De internationale norm die de metingen voor het monitoren van de dosis op oog, huid en ledematen beschrijft is nu herzien en door Nederland overgenomen.

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

Ontwerp NEN 7507 'Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen' voor commentaar gepubliceerd

19-01-2016 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en waarop een geneesmiddelendatabank is geïmplementeerd in de processen voorschrijven, afleveren, declareren en de ervaring die hiermee bestaat.

Lees meer

Europees initiatief voor ontwikkeling Technisch Rapport voor eenmalig te gebruiken medische handschoenen

15-01-2016 Op verzoek van de Europese Commissie gaat CEN, het Europees normalisatie-instituut, een Technisch Rapport ontwikkelen voor de toepassing van medische handschoenen. Dit Technisch Rapport komt te vallen onder de Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC. Op woensdag 10 februari vindt er van 15:00 - 16:00 uur een informatiebijeenkomst plaats bij NEN in Delft. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen deze bijeenkomst bijwonen om zo beter inzicht te krijgen of deelname aan dit initiatief relevant is.

Lees meer

Wereld Aids Dag en normen voor ‘groene’ condooms

01-12-2015 Het is vandaag Wereld Aids Dag. Elk jaar staat deze dag overal in de wereld in het teken van de strijd tegen aids. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor de aidsproblematiek en opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met hiv en aids.

Lees meer

Oproep aan experts om mee te werken aan een ISO-norm voor klinische performance studies voor IVD hulpmiddelen

27-11-2015 ISO roept experts op het gebied van IVD hulpmiddelen op om mee te werken aan een norm voor klinische performance studies. De oproep is met name gericht aan medische laboratoria, de industrie, overheidsorganisaties en/of accreditatieorganisaties. Geïnteresseerden kunnen zich tot 15 januari 2016 melden bij NEN.

Lees meer

Start Europese norm over desinfectantia en antisceptica

17-11-2015 Op Europees niveau is een voorstel aangenomen om een norm te ontwikkelen over desinfectantia en antiseptica. Deze norm gaat specifiek over de kwantitatieve barrièretest voor evaluatie van virale activiteit voor instrumenten die gebruikt worden in het medische veld. Het gaat hierbij om de uitwerking van methodes en eisen. Belanghebbende partijen die vanuit Nederland willen meewerken aan de ontwikkeling van deze norm, worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken vóór 1 januari 2016.

Lees meer

Norm voor afmetingen van koppelingen en gasafnamepunten voor medische gassen in ontwikkeling

13-11-2015 De expertgroepen ‘Medische Gassen’ zijn gestart met de ontwikkeling van een Nederlandse norm ‘Afmetingen van koppelingen en gasafnamepunten voor medische gassen – Specificaties’. Belanghebbende partijen die mee willen werken aan de totstandkoming van deze norm worden van harte uitgenodigd hun interesse vóór 1 januari 2016 bij NEN kenbaar te maken.

Lees meer

Normontwikkeling antidecubitushulpmiddelen op werkprogramma ‘Platform Zorgbedden’

10-11-2015 Het NEN Platform Zorgbedden heeft op de najaarsvergadering besloten de scope uit te breiden met antidecubitus hulpmiddelen. Aanleiding tot uitbreiding van de scope, zijn ISO-normen die in ontwikkeling zijn voor deze hulpmiddelen. NEN nodigt belanghebbende partijen uit om deel te nemen aan het Platform en via NEN een bijdrage te leveren aan deze ontwikkelingen.

Lees meer

Deelnemen aan herziening internationale norm NEN-EN-ISO 14155 'Klinische onderzoeken'

09-11-2015 NEN-EN-ISO 14155 'Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice' stelt eisen aan het ontwerp, uitvoering, registratie en rapportage van klinische onderzoeken, die worden uitgevoerd bij proefpersonen, om de veiligheid of de prestatie van medische hulpmiddelen voor regelgevende doeleinden te beoordelen. De herziening van gaat van start in 2016.

Lees meer

NEN onderzoekt haalbaarheid NTA over inspectie & onderhoud van zorgbedden

06-11-2015 Het Platform Zorgbedden heeft NEN gevraagd afspraken vast te leggen over inspectie en onderhoud van zorgbedden. Deze afspraken moeten worden gemaakt door partijen uit de markt en worden dan vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA). NEN nodigt iedere belanghebbende partij op het gebied van zorgbedden uit om de interesse kenbaar te maken vóór 7 december a.s.

Lees meer

Publicatie NTA ‘Matrassen bedoeld voor bedden in de zorg’

29-10-2015 De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8096 ‘Matrassen, bedoeld voor bedden in de zorg’ is gepubliceerd. Deze NTA beschrijft eisen die gesteld worden aan matrassen voor zorgbedden, die door de fabrikant/leverancier zijn geïdentificeerd als medisch hulpmiddel. NTA 8096 is een eerste stap om meer duidelijkheid te geven over de functionaliteit van matrassen.

Lees meer

Ervaringsdeskundigen vertellen over deelname aan normalisatie voor medische hulpmiddelen

14-10-2015 Op 29 september jl. organiseerde NEN Zorg & Welzijn een netwerkmiddag over de mogelijkheden van deelname aan het normalisatieproces. Verschillende partijen waren aanwezig, waaronder experts vanuit het zorgveld, leveranciers en consultancy. De middag bood een kijkje achter de schermen vanuit verschillende contexten.

Lees meer

Wereld Normalisatiedag!

13-10-2015 Op 14 oktober is het Wereld Normalisatiedag. Het thema dit jaar is: ‘Standards, the world's common language'. Normen zijn sterke hulpmiddelen voor 'positive change' in de huidige complexe wereld. Ze zorgen ervoor dat we internationaal dezelfde taal spreken, of het nu gaat om producten, diensten of processen.

Lees meer

Kleurcodering bloedbuizen weer op de kaart

13-10-2015 Voor een uniforme kleurcodering van bloedbuizen is een aantal jaar getracht om te komen tot een internationaal afsprakendocument. Een normatief document bleek echter niet haalbaar. Anno 2015 staat het onderwerp weer op het internationale werkprogramma en komt ISO met een voorstel voor een norm. NEN nodigt belanghebbenden uit om hierover mee te praten en voor 1 december 2015 hun interesse kenbaar te maken.

Lees meer

HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ gepubliceerd voor commentaar

15-09-2015 HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Met deze norm kunnen organisaties in dit domein zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. Het concept van deze norm is gepubliceerd voor openbare kritiek; tot 14 november 2015 kunnen belanghebbende partijen het concept inzien en commentaar leveren.

Lees meer

Publicatie Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen

14-09-2015 De B9100 ‘Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen’ is gereed. Dit is een nationaal document opgesteld door de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’. Dit document heeft als doel om achtergrondinformatie te verstrekken over de reiniging en desinfectie van herbruikbare medische hulpmiddelen. Het is geschreven ter ondersteuning van het werk van de Centrale Sterilisatie-afdeling (CSA) in zorginstellingen.

Lees meer

Grip op kwaliteit met HKZ

14-09-2015 Hoe krijgt u als gemeente grip op de kwaliteit van de dienstverlening van organisaties waar u (jeugd)zorg inkoopt? En hoe beperkt u de risico’s op imagoschade? Vragen waar gemeenten een antwoord op moeten hebben sinds ze er – met de overheveling van de AWBZ naar de Wmo, én de invoering van de nieuwe Jeugdwet – meer verantwoordelijkheden bij hebben gekregen. Om meer zicht te krijgen op dit nieuwe terrein heeft HKZ de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren naar het inkoopbeleid van gemeenten ten aanzien van zorg en het sociale domein.

Lees meer

100 instellingen in zorg & welzijn gecertificeerd op NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg)

10-09-2015 Sinds de publicatie van NEN-EN 15224 ‘Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsysteem – Eisen op basis van ISO 9001:2008’ zijn 100 zorg en welzijn instellingen gecertificeerd op deze norm. Het 100ste certificaat is op 10 september uitgereikt aan Stichting Bevolkingsonderzoek Oost. De mijlpaal wordt gevierd met een feestelijke uitreiking van het 100ste certificaat tijdens het zorgcongres van DNV GL ‘nieuwe ISO normen & risicomanagement’.

Lees meer

HKZ-norm ‘Cliënt-/patiëntveiligheid’ herzien

31-08-2015 Cliënten en patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. Om die reden is in 2009 de HKZ-norm ‘Cliënt- en Patiëntveiligheid’ opgesteld. In 2014 is, na advies van het College van Deskundigen, besloten deze norm te evalueren. Naar aanleiding hiervan is een aantal redactionele aanpassingen gedaan om het begrip ‘veiligheidscultuur’ beter toe te lichten.

Lees meer

Inschrijving gestart voor projectgroep ‘Afnamepunten voor medische gassen onder druk en vacuüm’

19-08-2015 In het najaar start een nationale projectgroep met het schrijven van een bijlage bij NEN-EN-ISO 9170 ‘Afnamepunten voor pijpleiding systemen voor medische gassen - Deel 1: Afnamepunten voor medische gassen onder druk en vacuüm’. Belanghebbende partijen die willen meeschrijven aan het document, kunnen zich tot 30 september aanmelden voor deelname aan de projectgroep.

Lees meer

Start ontwikkeling Europa-brede afspraken over ethische toetsing van onderzoek en innovatie

13-08-2015 Gen- en nanotechnologie, big data, embryo-onderzoek, synthetische biologie, nucleaire energie; een aantal ontwikkelingen en innovaties die tot stevige publieke debatten hebben geleid. Op 17 september vindt er in Brussel een eerste bijeenkomst plaats om afspraken te maken over ethische toetsing. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de verkenning van een norm voor ethische assessment voor onderzoek en innovatie opgezet. NEN start hiertoe een CWA-traject (CEN Workshop Agreement).

Lees meer

Ontdek de mogelijkheden van deelname aan normcommissies ‘Medische Technologie’

12-08-2015 NEN organiseert op dinsdag 29 september een netwerkmiddag over (internationale) normontwikkeling op het gebied van medische technologie en de voordelen die deelname met zich meebrengt. Belanghebbenden en geïnteresseerden die willen meepraten over veiligheid, kwaliteit en testmethodes in normen voor medische technologie, zijn van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met de mogelijkheden.

Lees meer

Helft zorginstellingen slecht bekend met Wet bescherming persoonsgegevens

24-06-2015 Zorginstellingen in Nederland zijn grootverwerkers van privacygevoelige gegevens, maar de meerderheid geeft aan niet bekend te zijn met relevante (nieuwe) wet- en regelgeving. Ook lopen zorgorganisaties risico’s omdat informatiebeveiliging nog te vaak niet de kerntaak is van bestuurders of directie (51 procent) en niet of onvoldoende informatiebeveiligingsbeleid doorgevoerd is (56 procent).

Lees meer

Wereld Accreditatiedag 2015 in het teken van Zorg & Welzijn

09-06-2015 Dinsdag 9 juni is het Wereld Accreditatiedag. Dit jaar staat wereldwijd het onderwerp ‘Zorg en Welzijn’ centraal. Wikipedia omschrijft het woord accreditatie als een deftig woord voor ‘als geloofwaardig erkennen’.

Lees meer

Laurentius Ziekenhuis in Roermond publiceert zelfverklaring maatschappelijk verantwoordelijke zorg

29-05-2015 Het aantal aanmeldingen voor het Publicatieplatform ISO 26000 blijft groeien en trekt diverse soorten organisaties aan. De meest recente publicatie is van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Een ziekenhuis waarbij het verlenen van uitstekende medisch-specialistisch zorg voor haar patiënten centraal staat. Roger Kerff, stafafdelingsmanager beleidsondersteuning en staf: “We bieden onze patiënt maatschappelijk verantwoorde zorg aan zoals wij allemaal voor onszelf wensen: met aandacht, respect, optimisme en deskundigheid”.

Lees meer

Congres De impact van de nieuwe ISO’s - In 1 dag alles over ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

25-05-2015 Kom op 6 oktober naar de Jaarbeurs naar het NEN congres over de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001. Op deze dag voorzien we u van praktische handvatten om direct met de nieuwe normen aan de slag te gaan. Een breed scala aan managementinstrumenten komt aan bod: leiderschap, risicomanagement, compliance- en stakeholdermanagement, proces- en verbetermanagement en management van mensen en middelen. Dagvoorzitter is Ben Tiggelaar.

Lees meer

Inschrijven voor commissie over antidecubitus hulpmiddelen gestart

22-05-2015 ‘Doorligwonden’ komen veelvuldig voor bij patiënten die langdurig bedlegerig zijn. Om dit te voorkomen zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld. Maar er zijn internationaal nog geen afspraken gemaakt over de eisen waar deze aan moeten voldoen. NEN onderzoekt nu de haalbaarheid van een Nederlandse commissie over antidecubitus hulpmiddelen om invloed op het document te kunnen hebben. Aanleiding is een ISO-voorstel genaamd ‘Assistive products for tissue integrity when lying down’. Belanghebbende partijen die interesse hebben in deelname worden uitgenodigd dit vóór 15 juni kenbaar te maken bij NEN.

Lees meer

De Gezondheidsraad positief over HKZ-certificatie

07-05-2015 De Gezondheidsraad heeft zich positief uitgelaten over HKZ-certificatie van hemofiliebehandelcentra en hiv-behandelcentra. Zij stelt dat het van belang is dat de behandeling van patiënten met hemofilie en hiv geconcentreerd blijft in gespecialiseerde centra die zijn gecertificeerd op kwaliteit. Daarnaast stelt de raad dat andere soorten zorg, waarin zich vergelijkbare risico’s voordoen, een dergelijk certificatiesysteem kunnen inzetten om kwalitatief goede zorg te garanderen.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2014

01-05-2015 NEN heeft een succesvol jaar gehad. Ons kennisnetwerk heeft opnieuw bewezen maatschappelijke impact te hebben. De in 2012 ingezette strategische focus op klantwaarde, procesmanagement, competentieontwikkeling en innovatie werpt vruchten af.

Lees meer

Herziening NEN 7512 gepubliceerd

21-04-2015 NEN 7512 is herzien (vorige versie dateerde uit 2005). Bij de herziening is nadrukkelijk aangesloten bij de systematiek van NEN 7510:2011, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Beoordeling en behandeling van risico’s die bij gegevensuitwisseling een rol spelen, is daarin essentieel en daarom in NEN 7512 verder uitgewerkt. Daarnaast zijn de hiervoor relevante beheersmaatregelen nu meer expliciet en normatief geformuleerd.

Lees meer

‘Telemedicine komt ondanks potentie nog altijd niet echt van de grond’

21-04-2015 De potentie en beloftes van telemedicine - het gebruik van ict en internet in de zorg - zijn enorm. Maar ondanks de vele inspanningen vanuit het zorgveld blijkt telemedicine toch minder dan gehoopt te zijn opgeschaald. De zorgverzekeraars spelen daar een rol in.

Lees meer

Internationale normen voor medische robots in ontwikkeling

14-04-2015 Robots in de zorg klonken tot voor kort als verre toekomstontwikkelingen. Maar wie in de zorg werkt of hier wel eens mee te maken heeft gehad, weet dat deze technologie zijn intrede heeft gedaan. Hierop anticiperend, is IEC (International Electrotechnical Committe) gestart met de ontwikkeling van normen voor medische robots. Belanghebbenden die vanuit Nederland betrokken willen zijn bij deze normontwikkeling, worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken bij NEN.

Lees meer

Laatste commentaarronde NTA over matrassen voor bedden in de zorg

01-04-2015 De Nederlands Technische Afspraak (NTA) over matrassen voor bedden in de zorg wordt naar verwachting in mei gepubliceerd. In deze voorlaatste fase nodigt NEN belanghebbende partijen uit om feedback te geven op het laatste concept. Commentaar op het document kan tot 14 april aanstaande worden ingediend bij NEN.

Lees meer

Kwaliteitsplatform VV&T opgericht

19-03-2015 HKZ heeft in december 2014 de mening van HKZ-gecertificeerde VV&T-instellingen gepeild omtrent een mogelijke herziening van het HKZ-certificatieschema voor VV&T versie 2010.

Lees meer

Intrekking HKZ-certificatieschema Bureaus Jeugdzorg

19-03-2015 Per 12 januari jl. is het HKZ-certificatieschema voor Bureaus Jeugdzorg ingetrokken. Reden hiervoor is de opheffing van Bureaus Jeugdzorg per 1 januari in verband met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten.

Lees meer

Normcommissie ‘Radioactiviteit & zorg’ in oprichting

19-03-2015 ISO wil een nieuwe norm ontwikkelen: ‘Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application’. Om de belangen vanuit Nederland te vertegenwoordigen start NEN met de oprichting van een commissie over radioactiviteit in de zorg. Iedere belanghebbende partij is welkom om deel te nemen en kan daartoe contact opnemen met NEN. Om de haalbaarheid van de oprichting te kunnen beoordelen, verzoekt NEN belanghebbenden uiterlijk 20 april de interesse kenbaar te maken.

Lees meer

‘HKZ-certificatieschema voor Zorgboerderijen’

17-03-2015 HKZ-gecertificeerde zorgboerderijen hebben in december een enquête ontvangen om te bepalen of het nodig is om het ‘HKZ-certificatieschema voor Zorgboerderijen’ te herzien.

Lees meer

De week van Zorg en Welzijn

16-03-2015 Van 18 t/m 20 maart 2015 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de vakbeurs Zorgtotaal plaats, het grootste platform voor professionals werkzaam in de zorg. Bezoekers maken kennis met de laatste oplossingen, nemen deel aan lezingen, demonstraties en simulaties en ontmoeten vakgenoten. De nieuwste producten, technieken en diensten voor de intramurale- en de thuiszorg komen aan bod, maar ook normen ontbreken niet. Tijdens de Vakbeurs Zorgtotaal 2015 verzorgt NEN verschillende lezingen.

Lees meer

HKZ meer ‘lean’ door de nieuwe ISO 9001

09-03-2015 Wellicht heeft u er al iets van vernomen: ISO 9001, dé wereldwijde managementsysteemnorm wordt herzien. De verwachting is dat in september 2015 de nieuwe ISO 9001 van kracht gaat. Dit heeft ook consequenties voor veel HKZ-normen, omdat de meeste HKZ-normen compatibel zijn met ISO 9001. Dat betekent dat veel HKZ-normen dit jaar aangepast gaan worden.

Lees meer

Dé kwaliteitsmanagementnorm voor medische hulpmiddelen ter commentaar

04-03-2015 NEN-EN-ISO 13485 is de internationale norm met kwaliteitsmanagementsysteemeisen voor medische hulpmiddelen. De norm is momenteel in de zogenaamde DIS-fase (een fase waarin inhoudelijk commentaar kan worden gegeven op het concept). Belanghebbende partijen kunnen tot uiterlijk 5 april a.s. via NEN commentaar indienen op dit internationale normontwerp.

Lees meer

Nieuw ISO-voorstel ontwikkeling norm voor anti-decubitus matrassen

04-03-2015 ISO is gestart met de ontwikkeling van een normatief document over anti-decubitus matrassen. Nederlandse experts kunnen via NEN deelnemen aan de ontwikkeling van dit internationale document. Iedere belanghebbende partij op het gebied van anti-decubitus matrassen kan interesse in dit project vóór 31 maart a.s. kenbaar maken bij NEN. Na deze datum wordt bepaald of oprichting van een normcommissie op dit gebied haalbaar is.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl