Commentaarronde normontwerp Dental Codes verlengd tot 25 mei

22-04-2014 Eind 2013 is het normontwerp NEN 9313 ‘Diagnostische termen en codes voor tandheelkunde’ gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbenden konden in eerste instantie tot maart jl. reageren, maar met een aangepaste versie van de norm is de commentaarronde verlengd tot 25 mei as. De aanpassingen zijn gedaan in navolging van commentaren uit het veld en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Dental Codes.

De reacties uit het veld op het normontwerp hebben geleid tot verruiming van de deadline voor het aanleveren van commentaren. NEN streeft naar een openbaar, neutraal en breed gedragen document. Om deze doelstellingen te realiseren, is het in dit proces dan ook van belang om belanghebbende partijen de mogelijkheid te bieden de norm te bestuderen en/of deze met de achterban te delen.

De nieuwe datum voor het aanleveren van commentaren op het normontwerp is vastgesteld in overleg met betrokken partijen. De projectgroep is zich bewust van de impact van de norm en de behoefte van belanghebbende partijen om het normontwerp langer ter commentaar beschikbaar te stellen.

Input Europese norm

Het aangepaste normontwerp wordt nu ook aangeboden aan CEN, het Europese normalisatie-instituut, zodat er naar een Europese norm toegewerkt kan worden. Belanghebbende partijen zijn welkom om mee te praten in dit vervolgtraject en bij te dragen aan deze Europese afspraken. De Nederlandse norm wordt hiervoor als basisdocument aangeboden.

Commentaar en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 25 mei as. hun commentaar indienen op het normontwerp. Voor meer informatie en opvraging van het normontwerp kunt u contact opnemen met het secretariaat van de normcommissie ‘Tandheelkunde’: telefoon (015) 2 690 342 of e-mail ellen.drop@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl