Doorstart normcommissie ‘Elektro-akoestiek en ultrageluid’ noodzaak

11-03-2014 Op 27 februari jl organiseerde NEN een informatiemiddag voor de normcommissie ‘Elektro-akoestiek en ultrageluid’ om de draagvlak in Nederland te peilen. Huidige leden vinden het erg belangrijk om de normcommissie uit te breiden met nieuwe partijen. Vooral de behoefte om invloed uit te oefenen op internationale normen is groot. Innovatie heeft niet stilgestaan en de belangen zijn aanzienlijk op dit gebied. NEN nodigt belanghebbende partijen dan ook uit om interesse in deelname aan deze normcommissie kenbaar te maken vóór 1 mei as.

De commissie volgt normontwikkelingen op internationaal niveau, maar is een aantal jaar niet bijeengekomen waardoor betrokkenheid en vertegenwoordiging vanuit Nederland dreigt te verdwijnen. Op internationaal niveau wordt er gewerkt aan normen over hoortoestellen, akoestiek en hulpmiddelen voor ultrageluid. Deze normen zijn ook in Nederland geïmplementeerd. Vraag is of deze aansluiten bij de huidige sector, de behoefte ervan en de innovatieve ontwikkelingen die er zijn.

Uitkomsten informatiemiddag

De informatiemiddag heeft geresulteerd in grote interesse van de diverse belanghebbenden. De sector is versnipperd: veel partijen hebben zich verenigd, maar ontwikkelen los van elkaar richtlijnen en andere documenten. Doorstart van de normcommissie wordt niet alleen gezien als wenselijk, maar zelfs als noodzaak om partijen bijeen te laten komen bij een neutrale organisatie waar ze de eigen belangen kunnen vertegenwoordigen. Ook is er behoefte om aan te sluiten bij het internationale netwerk, en met name het betrekken van beroeps- en brancheorganisaties bij de normcommissie is gewenst.

Doorstart

Gezien de conclusies van de middag en de gebleken (sterke) behoefte van de partijen hieraan, begint NEN met een doorstart van de normcommissie. NEN roept belanghebbenden, beroeps- en brancheorganisaties op om zich voor 1 mei as. In te schrijven voor deelname aan de normcommissie. De volgende presentaties zijn gegeven:

Meer informatie

Voor deelname aan of meer informatie over de normcommissie ‘Elektro-akoestiek en ultrageluid’: Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail saliha.lalout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl