Ebola en normen voor infectiepreventie

10-12-2014 Op woensdag 9 december jl. berichtte het nieuws dat er opnieuw een mogelijk ebola-geval in Nederland zou zijn. Het zou gaan om een man die in verschillende risicogebieden in West-Afrika is geweest en symptomen van de ziekte had. De man is opgenomen in het ziekenhuis. Maatregelen in het kader van infectiepreventie worden hiermee wederom onder de aandacht gebracht. NEN heeft een aantal actieve normcommissies op dit gebied.

Volgens het bericht van de NOS brak de huidige ebola-epidemie ongeveer een jaar geleden uit in Guinee. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat inmiddels 6928 mensen zijn overleden aan het virus. In Nederland is een aantal keer bericht over een aantal mogelijke gevallen van ebola. Voor zover bekend, is het enige bevestigde ebola-geval in Nederland een Nigeriaanse hulpverlener.

Infectiepreventie

Ziektes die ooit ver weg leken, zijn door de globalisering dichtbij gekomen. Om verspreiding van de ziektes te voorkomen, worden nationaal en internationaal maatregelen genomen. Het onderwerp staat op de politieke agenda en het RIVM heeft een Landelijk Ebola informatiepunt geopend. Bij NEN is een aantal commissies actief op het gebied van infectiepreventie. Zo is er een normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’ en een normcommissie ‘Desinfectantia’. Deze commissies hebben een sterke internationale link en dragen bij aan het ontwikkelen van internationale normen om infecties te voorkomen.

Normcommissie Steriliteit

Deze normcommissie volgt het Europese en internationaal werk op het gebied van steriliseren en steriliteit. Op nationaal vlak is de normcommissie vooral actief met het schrijven en up-to-date houden van de Nederlandse richtlijnen. De onderwerpen binnen de normcommissie hebben o.a. betrekking op:

  • steriliseren van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en in vitro diagnostica;
  • sterilisatieapparatuur;
  • reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen;
  • reinigings- en desinfectieapparatuur;
  • kwaliteitsaspecten verband houdende met steriliseren en steriliteit;
  • het omgaan met steriele medische hulpmiddelen.

Normcommissie Desinfectantia

De normcommissie ‘Desinfectantia en antiseptica’ werkt aan normen voor testmethoden om de werkzaamheid van desinfectantia en antiseptica aan te tonen. Door goede afspraken over testmethoden vast te leggen, worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen. De normcommissie werkt mee aan de totstandkoming van internationale normen.

Deelname en meer informatie

Alle belanghebbende partijen op het gebied van reiniging, desinfectie en/of sterilisatie kunnen deelnemen aan de normcommissie. Geïnteresseerden kunnen daartoe contact opnemen met het secretariaat: Marian van Loenen, projectassistente Zorg & Welzijn,
telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.HTML Map

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl