Europees initiatief voor ontwikkeling Technisch Rapport voor eenmalig te gebruiken medische handschoenen

15-01-2016 Op verzoek van de Europese Commissie gaat CEN, het Europees normalisatie-instituut, een Technisch Rapport ontwikkelen voor de toepassing van medische handschoenen. Dit Technisch Rapport komt te vallen onder de Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC. Op woensdag 10 februari vindt er van 15:00 - 16:00 uur een informatiebijeenkomst plaats bij NEN in Delft. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen deze bijeenkomst bijwonen om zo beter inzicht te krijgen of deelname aan dit initiatief relevant is.

Het te ontwikkelen technisch rapport (prCEN/TR 16953 - Guidance for selection of single use medical gloves) zal als gids dienen voor diegenen die, gebruik makend van een risico analyse, keuzes moeten maken bij de inkoop of de toepassing van medische handschoenen. Het gaat om handschoenen die worden gedragen ter bescherming van de patiënt en de gebruiker om biologische kruisbesmetting te voorkomen.
Het Technisch Rapport vormt een aanvulling op de normserie NEN-EN 455 ‘Medical gloves for single use’, en zal de logica achter de gestelde eisen uit deze normen toelichten.

Gebruikers van de NEN-EN 445 normenserie hebben aangegeven moeite te hebben bij de selectie van de juiste handschoen voor een specifieke medische handeling. Het Technisch Rapport wordt opgesteld om aan deze behoefte tegemoet te komen. Met behulp van dit Technisch Rapport zal de gebruiker in staat zijn de juiste handschoenen in te kopen/ te selecteren voor een specifieke medische handeling. De sterke en zwakke kanten van verschillende type handschoenen, het mogelijke biologische gevaar bij hun gebruik en de verschillende kenmerken (zoals fysieke kenmerken, biocompatibiliteit, comfort en gevoeligheid) kunnen met behulp van dit rapport worden afgewogen.

Deelnemen aan dit initiatief

Afspraken die in worden vastgelegd in het Technisch Rapport kunnen van invloed zijn op routines in de werkpraktijk of op partijen die betrokken zijn binnen de keten (van producent tot aan de gebruiker van het product). Daarom kan het relevant zijn om deel te nemen aan dit initiatief en actief bij te dragen aan de afspraken die gemaakt worden zodat deze aansluiten op de praktijk.

Vanuit Nederland wordt de bijdrage aan het CEN-werk verzorgt binnen de NEN-normcommissie ‘Medische Handschoenen’. Leden van deze commissie zijn actief betrokken bij de afspraken die worden vastgelegd, hebben stemrecht, toegang tot deelname in (inter)nationale vergaderingen en direct inzicht in de werkdocumenten.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Lieke van Nierop, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 274 of e-mail lieke.vannierop@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Lieke van Nierop, consultant Zorg & Welzijn.

(015) 2 690 274

lieke.vannierop@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl