Experts gevraagd naar mening over ontwikkeling internationale normen voor radioactief ziekenhuisafval

17-11-2014 NEN is gestart met een verkenning naar de betrokkenheid vanuit Nederland bij de ontwikkeling van internationale normen over radioactief ziekenhuisafval. Betrokkenen bij dit onderwerp zijn van harte uitgenodigd om hun mening hierover te geven. Belanghebbenden kunnen tot 28 november a.s. de vragenlijst, voorzien van eventueel commentaar, indienen bij NEN.

NEN is deze verkenning gestart om te onderzoeken of er vanuit Nederland draagvlak is om invloed uit te oefenen op normen die worden ontwikkeld binnen de ISO-werkgroep ‘Dosimetry and related protocols in medical applications of ionizing radiation’. NEN heeft (nog) geen normcommissie met experts die in deze werkgroep het Nederlands standpunt kunnen vertegenwoordigen.

De internationale werkgroep heeft inmiddels al een aantal specifieke normen voor de medische sector ontwikkeld en heeft een voorstel gedaan voor de norm ‘Measurement for the clearance of waste contaminated with radioisotopes for medical application’.

Vragenlijst

Binnen Nederland is vanuit het NVS symposium 2012 duidelijk geworden dat ook in Nederland vragen leven over het meten van ziekhuisafval. Om te bepalen of er draagvlak is voor normontwikkeling en betrokkenheid vanuit Nederland, is de mening van de sector van wezenlijk belang. Eén de instrumenten die hiervoor is ontwikkeld, is een vragenlijst.

Belanghebbende partijen worden uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen en aan NEN te sturen. De gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en de resultaten zullen teruggekoppeld worden aan de deelnemende experts. De vragenlijst dient uiterlijk 28 november a.s. te worden toegestuurd aan NEN via onderstaand mailadres.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkenning of bij vragen, kan contact worden opgenomen met Saliha Lalout, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail saliha.lalout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl