Externe kritiekronde Dental Codes

11-03-2013 NEN normcommissie Tandheelkunde ontwikkelt een Nederlandse norm op het gebied van tandheelkundige diagnostiek op basis van EZCodes. Belanghebbende partijen worden uitgenodigd commentaar te leveren op dit document.

NEN normcommissie Tandheelkunde ontwikkelt een Nederlandse norm op het gebied van tandheelkundige diagnostiek op basis van EZCodes. Belanghebbende partijen worden uitgenodigd commentaar te leveren op dit document.

Commentaar indienen

De einddatum voor commentaar is 8 april 2013. Hiervoor kunt u de commentarentabel gebruiken. Na verwerking van de opmerkingen uit de externe kritiekronde zal er een nieuw document worden gepubliceerd.

Achtergrond informatie

De “Motivatie brief digital diagnostic coding” van Prof.dr. A.J. Feilzer, voorzitter NEN normcommissie tandheelkunde geeft een toelichting op dit onderwerp.

Contact

NEN Medische Technologie, Saliha Lalout via e-mail Saliha.lalout@nen.nl of telefonisch (015) 2 690 431.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl