Inschrijven voor commissie over antidecubitus hulpmiddelen gestart

22-05-2015 ‘Doorligwonden’ komen veelvuldig voor bij patiënten die langdurig bedlegerig zijn. Om dit te voorkomen zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld. Maar er zijn internationaal nog geen afspraken gemaakt over de eisen waar deze aan moeten voldoen. NEN onderzoekt nu de haalbaarheid van een Nederlandse commissie over antidecubitus hulpmiddelen om invloed op het document te kunnen hebben. Aanleiding is een ISO-voorstel genaamd ‘Assistive products for tissue integrity when lying down’. Belanghebbende partijen die interesse hebben in deelname worden uitgenodigd dit vóór 15 juni kenbaar te maken bij NEN.

ISO is gestart met een werkgroep genaamd ‘Assistive products for tissue integrity’. Op het werkprogramma staat onder andere de ontwikkeling van het internationale afsprakendocument ‘Assistive products for tissue integrity when lying down’. Er wordt een onderverdeling gemaakt in: ‘Assistive products for people with disabilities: General requirement, Property test methods: Durability, Property test methods: Ageing.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op deze normen?

Normen worden ontwikkeld in Europees en mondiaal verband. Nederlandse normcommissies zijn zodoende vaak een afspiegeling van een Europese en/of mondiale commissie, omdat de hoofdtaak voor een groot deel bestaat uit het inbrengen van de Nederlandse stem in het Europese (CEN/CENELEC) en/of mondiale (ISO/IEC) overleg.

Meer informatie en deelname

Fabrikanten/leveranciers, onderhoudsdeskundigen, inkopers of anderszins betrokkenen bij dit onderwerp worden uitgenodigd om hun interesse vóór 15 juni kenbaar te maken bij NEN: Marian van Loenen, projectassistente, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met drs. Saliha Lalout, consultant Zorg & Welzijn.

saliha.lalout@nen.nl

(015) 2 690 431

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl