Kennisnetwerk 'MKB & Normalisatie' nog in de kinderschoenen

19-02-2014 Op 6 februari jl. vond een informatiebijeenkomst plaats voor het MKB op het gebied van medische technologie. Tijdens de informatiebijeenkomst bleek dat er nog veel vragen zijn en er vooral behoefte is aan een leidraad voor het ontwikkelen en op de markt zetten van medische technologie. Om de doelgroep (kleinere ondernemingen) optimaal te kunnen ondersteunen, stelt NEN voor om een kennisnetwerk ‘MKB & Normalisatie’ op te richten en peilt de behoefte. Belanghebbenden kunnen hun interesse tot 1 april aan NEN kenbaar maken.

De informatiebijeenkomst heeft veel belangstellende partijen aangetrokken. Naast kleinere bedrijven waren ook adviserende organisaties, organisaties vanuit de overheid en certificerende partijen aanwezig. Uit de vragen die gesteld werden, blijkt dat er grote behoefte is aan meer duidelijkheid over eisen die gesteld worden aan het ontwerpen en op de markt zetten van medische technologie. Het betreft voornamelijk vragen over de eisen vanuit de wet- en regelgeving en de normen die kunnen helpen om tegemoet te komen aan deze eisen.

Presentaties

Tijdens de middag werd tegemoet gekomen aan deze vragen door de volgende presentaties:

De middag werd voorgezeten door de heer Kleeven, ervaringsdeskundige op het gebied van ondernemen in het veld van medische technologie.

Kennisnetwerk MBK & Normalisatie

Aanwezige partijen hebben aangegeven het initiatief voor een kennisnetwerk positief te vinden. Wel kan het lidmaatschapsbedrag een drempel zijn. Zodoende is verzocht om contact op te nemen met brancheverenigingen en andere vertegenwoordigers in het veld. NEN pakt deze aanbevelingen op en gaat in gesprek met vertegenwoordigers van de doelgroep. Tevens zullen de ondernemers zelf binnen het eigen netwerk de vertegenwoordigers benaderen.

Deelname en informatie

Om te kunnen bepalen of het Kennisnetwerk MKB & Normalisatie haalbaar is, worden belanghebbende partijen uitgenodigd om de interesse in het netwerk uiterlijk 1 april as. aan NEN kenbaar te maken. Geïnteresseerden kunnen daartoe contact opnemen met Saliha Lalout, consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail saliha.lalout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl