Kleurcodering bloedbuizen weer op de internationale agenda

19-02-2014 Voor een uniforme kleurcodering van bloedbuizen is een aantal jaar getracht om te komen tot een internationaal afsprakendocument. Een normatief document bleek echter niet haalbaar.

Anno 2014 staat het onderwerp weer op het internationale werkprogramma en naar verwachting komt ISO dit jaar met een voorstel voor een norm. Ter voorbereiding hierop nodigt NEN belanghebbende partijen uit om over dit onderwerp mee te praten en tijdig aan te sluiten.

Omdat het partijen niet lukte om te komen tot internationale afspraken, heeft de Europese Commissie de veldpartijen gestimuleerd met een mandaat. Ook dit is mislukt. Het mandaat is teruggegeven en elke producent heeft een eigen kleurcodering.

Veelal wordt gedacht dat elke kleur voor een bepaalde test staat, maar dat verschilt dus per leverancier. De medische laboratoria in verschillende ziekenhuizen werken niet allemaal met dezelfde leverancier. Dit kan leiden tot verwarring.

Zweedse norm

Zweden heeft het initiatief genomen voor een eigen nationale norm omdat er geen internationale afspraken zijn. In navolging hiervan heeft ISO in het najaar van 2013 besloten om te komen tot internationale afspraken hierover. Er komt een voorstel voor een nieuw afsprakendocument, naar verwachting met de herziening van de norm NEN-EN-ISO 6710 ‘Single-use containers for venous blood specimen collection’.

Invloed uitoefenen vanuit Nederland

Het onderwerp over kleurcodering van bloedbuizen staat al een aantal jaar op de agenda. Om tijdig te kunnen anticiperen op de verwachte impuls, nodigt NEN belanghebbende partijen uit om hun interesse in dit onderwerp kenbaar te maken. Aan de hand van de behoefte wordt overlegd hoe uw interesse/betrokkenheid geborgd kan worden.Eerder door u bekeken

Meer informatie en deelname

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Saliha Lalout, consultant Zorg & Welzijn, consultant Zorg & Welzijn.

(015) 2 690 431

saliha.lalout@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl