Meepraten over afspraken medische voedingseenheden

16-09-2019 Het is in het veld niet altijd duidelijk wat een medische voedingseenheid is en waarom er eisen gesteld worden hieraan. De Expertgroep Medische Gassen ontvangt/signaleert met regelmaat vragen en misstanden. Daarom start NEN in november 2019 met de projectgroep NTA Medische Voedingseenheden. De NTA moet een toelichting gaan bieden over de noodzaak van de NEN-EN-ISO 11197 ‘Medische voedingseenheden’ en aanverwante normen.

Deelname is vooral interessant voor installateurs, fabrikanten, onderhoudstechnici of anderszins betrokken bij het ontwerp en realisatie van medische voedingseenheden.

Medische Voedingseenheden & normen

Er zijn diverse normen voor medische voedingseenheden van toepassing, onder andere de ISO 11197. Hierin staan eisen voor alle betrokkenen bij het ontwerp, de fabricage (zowel in de fabriek als ter plaatse), de installatie, inspectie, testen en onderhouden van bedwandpanelen en/of pendelsystemen. Deze eisen hebben onder andere betrekking op: segregatie tussen gassen en elektrische componenten, verbindingstechnieken, gebruik van brandveilige materialen, ventilatie, vereffening en mechanische sterkte.

Wat is een NTA?

Er zijn normen waarin internationale afspraken staan die van toepassing zijn op medische voedingseenheden. Gezien de vragen vanuit de praktijk, heeft de Expertgroep Medische Gassen het initiatief genomen om een Nederlands Technische Afspraak op te stellen uitgaande van de huidige normen, met aandacht voor de vraagstellingen & misstanden en met de mogelijkheid een toelichting te geven op de bestaande normen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van medische voedingseenheden in de praktijk.

Deelnemen?

Alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen aan de projectgroep. Installateurs, fabrikanten, onderhoudstechnici, adviseurs, beheerders, inspecteurs (toezichthouders tijdens realisatie) zijn van harte welkom om aan deze NTA mee te werken. Aanmelden is mogelijk tot 30 oktober 2019.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saliha Lalout, Consultant Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl