Nederlandse norm over Slide index?

23-05-2019 In de expertgroep is een aantal jaar geleden een start gemaakt met de ontwikkeling van een norm over de Slide index. Daarin is de maatvoering van afnamekoppelingen en afnamepunten toegepast bij medische gassen en vacuüm. Deze normontwikkeling staat stil. NEN roept partijen met expertise op dit gebied op om hun interesse kenbaar te maken. Gezamenlijk kunnen zij met de projectgroep naar dit vraagstuk kijken. Bent u werkzaam bij een kennisinstelling of onderzoeksinstituut, bent u fabrikant/leverancier en/of anderszins geïnteresseerd of betrokken bij dit onderwerp? NEN nodigt u uit om contact op te nemen vóór 1 augustus over dit onderwerp.

In 2016 is de expertgroep 30100601 ‘Medische gas- en vacuüm distributiesystemen‘ gestart met het schrijven van deze norm. De Nederlandse aanpak voor de totstandkoming van deze norm is vergelijkbaar met normen die zijn aangenomen in landen zoals Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Zweden en de Verenigde Staten. Dit betreft nationale normen, geldend binnen deze landen.

Aanleiding en doelstelling

In het voorwoord heeft de groep het volgende geformuleerd over de aanleiding en doelstelling: In Europa is men bekend met diverse normen die de specifieke gasafnamepunten beschrijven. Al deze gasafnamepunten voldoen aan NEN-EN-ISO 9170-1, maar de werkingswijze en de gasspecificiteit is per land anders geregeld. In de ziekenhuizen in Nederland wordt een ander type wandafnamesysteem gebruikt dan in de rest van Europa. Daarmee is een leegte ontstaan voor gebruikers, fabrikanten en leveranciers. Vanuit het zorgveld blijkt er behoefte te zijn om een dergelijk gasafnamesysteem te standaardiseren. Een uitgangspunt zijn de systemen die het meest worden gebruikt. De doelstelling van deze standaardisatie is dat gebruikers, fabrikanten en leveranciers kunnen waarborgen dat het unieke Nederlandse systeem werkt, blijft werken en dat ook andere belanghebbende partijen tot de Nederlandse markt kunnen toetreden. De norm draagt bij aan meer duidelijkheid. Tevens biedt de norm niet alleen helderheid, maar levert het ook een bijdrage aan verantwoorde en veilige zorg voor gebruikers en patiënten.

De norm is specifiek bedoeld voor de Nederlandse markt, aansluitend bij de behoefte van gebruikers en fabrikanten. Gebruikers kunnen de norm toepassen als referentiedocument. Instrumentele diensten kunnen de norm gebruiken voor informatie over de precieze maatvoering van de wandafnamesystemen in het kader van onderhoud.

De bedoelding van de norm is dat na de publicatie, de maatvoering van het systeem fabrikantonafhankelijk wordt.

Oproep

Door wisselingen in de projectgroep, is besloten om de normontwikkeling te stoppen. NEN roept partijen op die expertise hebben op dit gebied om contact op te nemen. Dit heeft als doel:

  • Uitbreiding van de expertise;
  • Toetsing van de onafhankelijkheid van deze norm.

Partijen kunnen tot 1 augustus as. reageren door contact op te nemen met het secretariaat door te mailen naar zw@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over dit deze norm of over het normalisatieproces: consultant Saliha Lalout, telefoon 015 2 690 431 of e-mail zw@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De expertgroepen Medische Gassen houden zich bezig met deze onderwerpen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar NEN Zorg & Welzijn, advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl