Nieuw ISO-voorstel ontwikkeling norm voor anti-decubitus matrassen

04-03-2015 ISO is gestart met de ontwikkeling van een normatief document over anti-decubitus matrassen. Nederlandse experts kunnen via NEN deelnemen aan de ontwikkeling van dit internationale document. Iedere belanghebbende partij op het gebied van anti-decubitus matrassen kan interesse in dit project vóór 31 maart a.s. kenbaar maken bij NEN. Na deze datum wordt bepaald of oprichting van een normcommissie op dit gebied haalbaar is.

De scope (onder andere inhoud en werkgebied) voor deze, nog te ontwikkelen, norm is als volgt *in het Engels omschreven:

This standard applies to safety and performance of products intended to redistribute the load of the full body during extended periods of lying and to prevent and or treat decubitus ulcers.

The standard will cover a range of different lying support surfaces intended to be used in combination with a e.g. medical bed, stretcher, trolley, operating theatre table or as a whole integrated system. This standard does not apply to lying support surfaces used in combination with incubators.

The standard will also consider the combination of a full body support surface and an adjustable mattress support platform. The following aspects will be covered:
• performance test methods and recommendations for clinical relevance protection against injuries to the patients/disabled persons.

The intention is to develop a series of standards to cover the broad range of issues related to the mattresses, please see below for a non-exhaustive list of areas to be covered. However, this NWIP only covers part 1.

ISO XXXXX-1 Assistive products for people with disabilities - Assistive products for tissue integrity when lying down; Mattresses - Part 1: General requirement
ISO XXXXX-2 Assistive products for people with disabilities - Assistive products for tissue integrity when lying down; Mattresses - Part 2: Property test methods: Durability
ISO XXXXX-3 Assistive products for people with disabilities - Assistive products for tissue integrity when lying down; Mattresses - Part 3: Property test methods: Ageing

Normen en de rol van NEN

Normen zijn ‘state of the art’ en zijn openbare en neutrale referentiedocumenten, opgesteld vóór en dóór de belanghebbende partijen. NEN begeleidt de totstandkoming van deze afspraken, vastgelegd in een norm. Binnen NEN zijn verschillende normcommissies actief, die werken aan veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen. Tevens anticiperen deze commissies op de veranderende wet- en regelgeving die reeds in werking is gezet binnen Europa. Door deelname aan normcommissies kan invloed worden uitgeoefend op de ontwikkeling van En en ISO normen.

Inventarisatieronde

Naar aanleiding van het voorstel om deze ISO-norm te ontwikkelen, start NEN een inventarisatieronde om de haalbaarheid van een normcommissie te onderzoeken. Belanghebbende partijen, die zich herkennen in de scope van het document, worden uitgenodigd om contact op te nemen met NEN. Aan de hand van de reacties en getoonde belangstelling, besluit NEN of er een normcommissie wordt opgericht.

Meer informatie

Voor meer informatie over deelname aan de ontwikkeling van deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met het adviespunt van NEN Zorg & Welzijn, e-mail advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl