Normcommissie Steriliseren & steriliteit stelt nieuwe werkwijze nationale documenten vast

02-06-2019 De normcommissie Steriliseren & steriliteit volgt internationale normontwikkelingen. Daarnaast publiceert deze normcommissie regelmatig nationale documenten, over onder andere verpakkingsmaterialen, basisinformatie over steriliseren & steriliteit en transport van steriele hulpmiddelen.

Begin 2019 is gestart met het maken van afspraken om nationale documenten in lijn te brengen met normontwikkeling en een projectmatige aanpak te hanteren. Zo wordt er efficiënter gewerkt en kan men tijdig publiceren. De aanpak zal ook duidelijkheid geven voor het werkveld. Verschillende belanghebbende partijen maken deel uit van de normcommissie ‘Steriliseren & steriliteit’ en zullen de inhoud toetsen aan de actualiteit. NEN coördineert dit proces. Deelname aan de normcommissie is mogelijk voor alle belanghebbende partijen op het gebied van sterilisatie van medische hulpmiddelen.

Nieuwe aanpak

De normcommissie is in 2014 gestart met het onder de loep nemen van de nationale documenten over steriliseren en steriliteit. Er zijn een aantal documenten vastgesteld die voor herziening in aanmerking komen. Binnen de normcommissie worden daarvoor Taskforces ingericht, bestaande uit experts die het document uitwerken. Sinds de start van de herziening is een aantal documenten herzien:

  • B1000 ‘Sterilisatie door verhitting’
  • B9100 ‘Basisinformatie reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen
  • R3280 ‘Aanschaf en toepassing van sealapparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken’
  • R4102 ‘De kwaliteit van water voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen’
  • Vergevorderd, maar nog niet gereed voor publicatie is D6103b ‘Valideren van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen’.

De nieuwe aanpak moet resulteren in een meer efficiënte doorloop, met daarbij meer duidelijkheid voor het veld over wanneer een document verwacht kan worden. De herzieningstrajecten die al van start zijn worden ook in de nieuwe werkwijze meegenomen.

  • D6103B Validatie van Stoomsterilisatoren. Het document nadert afronding en bevindt zich in de fase dat deze door de Task Force eraan werkt om een versie aan te bieden aan de normcommissie voor stemming (akkoord). Verwachting is dat publicatie zal volgen in het najaar van 2019.
  • R5301 ‘Houdbaarheid van gesteriliseerde medische hulpmiddelen in instellingen’. Het herzieningstraject van dit document start ook in het najaar van 2019.

Te verwachten documenten en nieuwe revisies

Er wordt gewerkt aan een overzicht met revisies waar de experts mee bezig zijn. Dit overzicht zal ook worden gepubliceerd om het veld te informeren over de voortgang en wat men kan verwachten aan nieuwe publicaties.

NEN Connect pakket Steriliseren & steriliteit

De nationale documenten maken deel uit van het NEN Connect pakket Steriliseren & steriliteit. Dit pakket bestaat ook uit Europese normen over steriliseren en steriliteit.
Meer informatie NEN Connect Steriliseren & Steriliteit ››

Meepraten of meer informatie?

Wilt u meepraten over de inhoud van documenten over steriliseren en steriliteit? Dat kan door lid te worden van de normcommissie. Stuur voor meer informatie of deelname een e-mail naar advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl