Normontwikkeling antidecubitushulpmiddelen op werkprogramma ‘Platform Zorgbedden’

10-11-2015 Het NEN Platform Zorgbedden heeft op de najaarsvergadering besloten de scope uit te breiden met antidecubitus hulpmiddelen. Aanleiding tot uitbreiding van de scope, zijn ISO-normen die in ontwikkeling zijn voor deze hulpmiddelen. NEN nodigt belanghebbende partijen uit om deel te nemen aan het Platform en via NEN een bijdrage te leveren aan deze ontwikkelingen.

Het Platform Zorgbedden gaat in eerste instantie uit van het zorgbed, maar dit aandachtsgebied wordt nu uitgebreid met matrassen. Het Platform behandelt vraagstukken over de matrassen in combinatie met het bed (borging, kwaliteit, brandveiligheid, hygiëne en toepassing).
Omdat ISO nu gestart is met het schrijven van normatieve documenten over antidecubitus matrassen, hebben de leden van het platform besloten de agenda hierop aan te passen.

ISO-normen voor antidecubitus hulpmiddelen

NEN heeft het afgelopen jaar meerdere berichten gepubliceerd over de ontwikkelingen bij ISO op het gebied van antidecubitus hulpmiddelen. Naar aanleiding hiervan heeft een aantal geïnteresseerde partijen gereageerd. In overleg met het Platform Zorgbedden, is besloten om het onderwerp op het werkprogramma van het Platform Zorgbedden te plaatsen.

Uit de updates van de werkgroep ‘Assistive products for tissue integrity’ van ISO blijkt dat er met verschillende landen wordt gewerkt aan het onderwerp. Zo is er een inventarisatie van incidenten geweest. Ook worden er wetenschappelijke studies bekeken.

Deelnemen

Leden van het Platform Zorgbedden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de internationale normontwikkelingen op het gebied van antidecubitushulpmiddelen en hier vanuit Nederland invloed op uit te oefenen. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat.

Meer informatie

Voor meer informatie over deelname aan het Platform Zorgbedden en/of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met het adviespunt van NEN Zorg & Welzijn, e-mail advies.medisch@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl