Platform Tilliften breidt scope uit met hygiëneproducten en zoekt zorgpartijen

08-01-2014 Het Platform Tilliften bestaat uit verschillende belanghebbende partijen op het gebied van patiëntentilliften, voornamelijk fabrikanten en leveranciers, en wordt gefaciliteerd door NEN. De scope van het Platform wordt dit jaar uitgebreid met hygiëneproducten. De leden van het Platform achten het van belang dat zorgpartijen ook lid worden om kennis en ervaringen vanuit de praktijk uit te wisselen. NEN nodigt iedere partij die belang en/of interesse heeft op het gebied van patiëntentilliften en/of hygiëneproducten uit om deel te nemen.

Het Platform is een neutraal orgaan, dat begeleid wordt door NEN. In het Platform worden geen normen en/of aanverwante documenten opgesteld, maar het biedt de mogelijkheid om ervaringen en kennis uit te wisselen. Tevens kunnen leden gevraagd of ongevraagd advies geven over de onderwerpen die binnen de scope vallen.

Platform Tilliften en Hygiëneproducten

Bij de laatste ledenvergadering van 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de rol van het toezicht in het veld van medische hulpmiddelentoegelicht. Tevens is afgesproken om de scope van het Platform uit te breiden met hygiëneproducten. In dezelfde vergadering spraken de leden uit er belang aan te hechten dat zorgpartijen ook deel uitmaken van het Platform, want juist de ervaringen vanuit de praktijk zijn belangrijk.

Huidige leden

Het huidige Platform bestaat uit de volgende partijen: Lopital, NiboTechnics, Tilcentrum, Vitalis/Medux, United Care Products, Fokuswonen, Stigah en Medireva.

Achtergrond

Het Platform Tilliften is in 2011, in opdracht van verschillende belanghebbende partijen op het gebied van patiëntentilliften, door NEN opgericht. Dit Platform biedt belanghebbenden de mogelijkheid om ervaringen en kennis uit te wisselen op een neutraal terrein. Onderwerpen zoals de implementatie van nieuwe normen en de mogelijke herziening ervan worden besproken. Daarnaast staat regelmatig de voortgang omtrent de herziening van de wet- en regelgeving op de agenda en wordt stilgestaan bij de veiligheids- en kwaliteitsaspecten van tilliften en het verantwoord gebruik ervan.

Deelname

Deelname aan het Platform is mogelijk voor iedere belanghebbende partij op het gebied van patiëntentilliften en hygiëneproducten. Bent u leverancier, onderhoudstechnicus, inkoper of anderszins betrokken bij deze producten, dan bent u welkom om deel uit te maken van het Platform!

Meer informatie

Voor meer informatie over en/of deelname aan het Platform Tilliften en Hygiëneproducten kunt u contact opnemen met Saliha Lalout, consultant Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 431 of e-mail saliha.lalout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl