Platform Zorgbedden wordt uitgebreid met matrassen, kinderbedden en brancards; NEN organiseert open vergadering

26-07-2013 Het NEN Platform Zorgbedden is hét kennisnetwerk op het gebied van zorgbedden. Leden van dit platform wisselen kennis en ervaringen uit over de kwaliteits- en veiligheidsaspecten van zorgbedden. Het aandachtsgebied van het Platform wordt verruimd met onder andere matrassen en de eisen die daaraan gesteld worden. NEN nodigt belanghebbende partijen op het gebied van zorgbedden en matrassen uit om mee te praten over dit onderwerp. Op maandag 16 september organiseert NEN een open vergadering in Delft.

Aandachtsgebied Platform Zorgbedden

Het Platform Zorgbedden gaat in eerste instantie uit van het zorgbed, maar dit aandachtsgebied wordt nu ook uitgebreid met matrassen. Het Platform behandelt vraagstukken in het kader van de matrassen en de combinatie met het bed, met aandacht voor bijvoorbeeld brandveiligheid en hygiëne. Antidecubitus- matrassen behoeven ook aandacht, hier wordt eventueel ook op ingegaan als het gaat kwaliteit en hygiëne. Bij deze matrassen gaat het niet alleen om de toepassing, maar ook om de borging.

Het Platform wordt ook uitgebreid met discussies en kennis over kinderbedden, stretchers en brancards. Brancards en stretchers worden in toenemende mate gebruikt als ‘bed’ op een dagbehandeling. De vraag is of dezelfde eisen hierop van toepassing zijn. Wat kinderbedden betreft wordt er gekeken welke eisen worden gesteld, wat de doelstellingen zijn en wat de leeftijdsgrens is (wanneer is er sprake van een adolescent?).

Aanmelden open vergadering

Belanghebbenden op het gebied van zorgbedden, matrassen en aanverwante onderwerpen kunnen zich tot 1 september as. aanmelden voor de open vergadering. Tijdens de vergadering wordt de werkwijze van het Platform toegelicht, wordt ingegaan op mogelijkheden van een lidmaatschap en kunt u aangeven op welke wijze u betrokken wilt worden bij dit kennisnetwerk.

Informatie en contact

Voor meer informatie over het Platform en/of de vergadering van 16 september 2013: Marian van Loenen, projectassistente Medische Technologie, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl