Publicatie nationale richtlijn ‘Onderhoud en controlemetingen desinfecterende wasmachines voor instrumenten in de tandartspraktijk’

13-09-2013 NEN heeft de richtlijn ‘Onderhoud en controlemetingen aan desinfecterende wasmachines voor instrumenten in de tandartspraktijk’ gepubliceerd. De richtlijn gaat in op aandachtspunten voor het gebruik van de wasmachines en eisen die worden gesteld aan onderhoud, controlemetingen en reinigingstest. Zo wordt uitgebreid beschreven hoe controlemetingen moeten worden uitgevoerd en op welke punten minimaal preventief onderhoud vereist is. De vertegenwoordigers van tandartsen zijn aangeschreven om de doelgroep te informeren.

Met deze richtlijn wordt een stap gezet richting de extramurale zorg, in het bijzonder de tandheelkunde. De richtlijn is opgesteld door verschillende belanghebbende partijen, waarbij ook vertegenwoordigers namens de tandartsen aanwezig waren. Deze partijen maken deel uit van de normcommissie ‘Steriliseren en steriliteit’.

Binnen ziekenhuizen is het gebruikelijk om desinfecterende wasmachines voor instrumenten door middel van een uitgebreid palet aan metingen, testen en controles te beoordelen. Het assortiment instrumenten dat door een tandarts wordt gebruikt is echter niet groot, is stabiel in de tijd en verschilt ook niet wezenlijk tussen de verschillende praktijken. Ook is de organisatie wezenlijk anders.

Wegwijzer Steriliseren en Steriliteit

De richtlijn is opgenomen in de ‘Wegwijzer Steriliseren en Steriliteit’. Dit is een totaalpakket van wet- en regelgeving, Europese normen, nationale richtlijnen en basisinformatie over reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de richtlijn: Marian van Loenen, projectassistente Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl