Richtlijn voor het opstellen van een PvE medische hulpmiddelen?

01-10-2012 NEN start met een verkenning naar de haalbaarheid van een project om te komen tot een nationale richtlijn die partijen kan helpen bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor medische hulpmiddelen.

NEN nodigt alle (mogelijk) belanghebbende partijen uit op het gebied van medische hulpmiddelen die betrokken zijn in de keten betreffende het opstellen van een PvE. Geïnteresseerden worden benaderd tijdens de verkenning en worden op de hoogte gehouden van de voortgang.

Programma van Eisen PvE

Een PvE is een document in een ontwerp- of aanschafproces. Het programma van eisen bestaat uit eisen en wensen van de opdrachtgever, de gebruiker en andere belanghebbenden ten aanzien van het medisch hulpmiddel. De bedoeling is dat het PvE een zo duidelijk mogelijk kader biedt.

Meer afstemming & duidelijkheid gewenst

Onder partijen is er behoefte aan meer afstemming en duidelijkheid bij het opstellen van een PvE en om te komen tot een algemeen kader. Zoals wat is wettelijk vereist? Hoe kunnen die eisen worden ingevuld? Wat is reëel om te eisen ten aanzien van de veiligheid en kwaliteit?

NEN Medische Technologie heeft op verzoek van partijen aandacht besteed aan dit vraagstuk middels:

  • Het geven van trainingen;
  • Het opzetten van een evenement met een duidelijke rol voor het onderwerp op het programma;
  • Het opstellen van een algemeen PvE voor zorgbedden.

Daarnaast zijn er ook presentaties en workshops gegeven over het onderwerp en zijn verschillende klanten via het Adviespunt Medische Hulpmiddelen individueel geholpen.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl