Start Europese norm over desinfectantia en antisceptica

17-11-2015 Op Europees niveau is een voorstel aangenomen om een norm te ontwikkelen over desinfectantia en antiseptica. Deze norm gaat specifiek over de kwantitatieve barrièretest voor evaluatie van virale activiteit voor instrumenten die gebruikt worden in het medische veld. Het gaat hierbij om de uitwerking van methodes en eisen. Belanghebbende partijen die vanuit Nederland willen meewerken aan de ontwikkeling van deze norm, worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken vóór 1 januari 2016.

Normcommissie Desinfectantia en antiseptica

De normcommissie ‘Desinfectantia en antisceptica’ bestaat uit Nederlandse experts die het standpunt van Nederland in het normontwikkelingsproces vertegenwoordigen. Iedere belanghebbende partij op het gebied van desinfectantia en antisceptica is welkom om deel te nemen aan de normcommissie.
De commissie werkt aan normen voor testmethoden om de werkzaamheid van desinfectantia en antiseptica aan te tonen. Door goede afspraken over testmethoden vast te leggen, worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen. De normcommissie werkt ook mee aan de totstandkoming van internationale normen op dit gebied.

Deelname en informatie

Alle belanghebbende partijen op het gebied van desinfectantia en antisceptica kunnen deelnemen aan de normcommissie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het secretariaat: Marian van Loenen, projectassistente Zorg & Welzijn, telefoon (015) 2 690 309 of e-mail marian.vanloenen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl