Toekomstbepaling NTA voor hulpmiddelen voortplantingstechnologieën

18-02-2014 Het bestaansrecht van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8070 ‘Hulpmiddelen voor geassisteerde voortplantingstechnologieën (ART)’ wordt geëvalueerd. NEN nodigt belanghebbende partijen uit om kenbaar te maken of deze NTA nog toekomst heeft.

Moet de NTA worden herzien, worden teruggetrokken of worden omgezet naar een (internationale) norm? Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 1 april as. kenbaar maken waar hun voorkeur naar uit gaat.

NTA 8070 geeft aanvullende afspraken over de eisen waaraan (medische) hulpmiddelen voor ART aan moeten voldoen. Dit zijn hulpmiddelen voor ART die vrij verkrijgbaar zijn en voor medische doeleinden op de markt zijn gebracht. Het gaat hierbij specifiek om de veiligheid van embryo's en gameten. De NTA is ontwikkeld in opdracht van verschillende belanghebbende partijen. NEN heeft de partijen begeleid om te komen tot de afspraken.

Toekomst van de NTA

De NTA is in 2008 gepubliceerd. Voor een Nederlands Technische Afspraak geldt dat deze voor drie jaar wordt gepubliceerd. Na drie jaar wordt aan belanghebbenden gevraagd of het document nog actueel is of dat deze teruggetrokken moet worden. In 2011 is besloten om de NTA voor nog eens drie jaar te publiceren. Dit jaar wordt de vraag wederom gesteld. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De NTA is nog actueel en is weer voor de komende drie jaar geldig;
  • De NTA moet worden teruggetrokken;
  • De NTA wordt omgezet naar een (internationale) norm. Hiervoor is commitment van verschillende belanghebbende partijen nodig om het document te kunnen herzien en om te schrijven naar een norm.

Oproep aan belanghebbende partijen

NEN nodigt iedere belanghebbende partij op het gebied van hulpmiddelen voor voortplantingstechnologieën uit om de mening over de NTA kenbaar te maken en aan te geven waar de voorkeur naar uit gaat. De actualiteit van de norm moet bekeken worden, om het bestaansrecht te kunnen bepalen. De deadline voor het geven van een reactie op het bestaansrecht is 1 april 2014.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Voor meer informatie over de NTA en het kenbaar maken van uw mening kunt u contact opnemen met Saliha Lalout, consultant Zorg & Welzijn.

(015) 2 690 431

saliha.lalout@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl