Uniforme kleurcodering van bloedbuizen? Uw mening telt!

01-10-2012 NEN Medische Technologie nodigt alle belanghebbende partijen uit om kenbaar te maken of er behoefte is aan eenduidigheid voor kleurcodering van bloedbuizen.

Verschillende kleuren buizen voor bloed

Er worden veel testen met bloed gedaan in medische laboratoria. Hiervoor zijn verschillende kleuren buizen geproduceerd. Veelal wordt gedacht dat elke kleur voor een bepaalde test staat maar dat verschilt per leverancier. In het ene ziekenhuis heeft het medische laboratorium een andere leverancier dan in het andere ziekenhuis.

Normalisatie

Om meer duidelijkheid te krijgen over de kleurcodering van de bloedbuizen is, onlangs, getracht om te komen tot internationale afspraken hierover. Partijen zijn niet tot afspraken gekomen. De Europese Commissie heeft de veldpartijen gestimuleerd met een mandaat. Ook dit is mislukt. Het mandaat is teruggegeven en elke producent heeft een eigen kleurcodering.

Zweedse norm

Zweden heeft het initiatief genomen voor een eigen nationale norm omdat er geen internationale afspraken zijn. In navolging hiervan hebben beroepsverenigingen binnen de normcommissie IVD, NEN gevraagd om de vraag naar een nationale norm te inventariseren.

Uw mening telt!

Graag vernemen we van u of:

  • U van mening bent dat er één kleurcodering van bloedbuizen moet komen?;
  • In hoeverre u interesse heeft om hierover afspraken te maken met andere betrokkenen op dit gebied?

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl