Veel minder röntgenstraling tijdens behandeling hartritmestoornissen

19-08-2013 Het gebruik van röntgenstraling kan bij de behandeling van hartritmestoornissen met bijna de helft worden verlaagd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Cardiologen maken bij de behandeling van hun patiënten regelmatig gebruik van röntgenstraling. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor zowel het medisch personeel als de patiënten.
Het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van röntgenstraling bij de behandeling van hartritmestoornissen.


Medische beeldvorming

Complexe hartritmestoornissen kunnen volgens cardioloog Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis succesvol worden genezen door middel van katheterablatie.
Dit is een behandeling waarbij via kleine prikgaatjes in de lies met behulp van medische beeldvorming katheters worden gemanoeuvreerd naar de plek in het hart die moet worden behandeld. Daar wordt de oorzaak van de hartritmestoornis vervolgens geëlimineerd.
Het aantal katheterablatie behandelingen groeit wereldwijd jaarlijks met 11%. Ook de technische ontwikkelingen op dit terrein gaan snel.

Onderzoek

Zo zijn in het Eindhovense onderzoek 136 patiënten met een beeldgeleide katheterablatie behandeld. De groep patiënten met een leeftijd variërend van 59 tot 69 jaar en vergelijkbaar gewicht werd opgedeeld in 2 groepen.
Eén groep werd behandeld met een nieuwe röntgentechnologie. De andere groep werd behandeld met conventionele röntgentechnologie.

Minder straling

De cardiologen van het Catharina Ziekenhuis konden de hoeveelheid röntgenstraling waaraan een patiënt bloot staat tijdens de procedure, terugbrengen met 42%, terwijl de beeldkwaliteit gelijk bleef.

Stralingsdosis

De röntgenstraling waaraan de arts en verpleegkundigen zelf meerdere malen per dag bloot staan werd teruggebracht met 50%. Het onderzoek liet ook zien dat de resterende röntgenstraling waaraan de arts tijdens zulke procedures wordt blootgesteld beperkt kan worden. Het kan worden beperkt tot een niveau van ongeveer één duizendste van de jaarlijkse stralingsdosis die een gemiddeld persoon in Nederland opvangt als gevolg van natuurlijke achtergrondstraling.
Cardioloog Lukas Dekker noemt de bevindingen een belangrijke stap voor patiënten, maar ook voor het medisch personeel zelf dat dagelijks bloot staat aan röntgenstraling.

Normcommissie

Leden van de normcommissie ‘Medisch elektrische apparatuur’ werken mee aan Europese en internationale afspraken over de veiligheid, kwaliteit en de toepasbaarheid van deze apparatuur.

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem dan contact op met Saliha Lalout via advies.medisch@nen.nl of bel (015) 2 690 250.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl