Vertaling norm over pijpleidingsystemen voor medische gassen beschikbaar

21-02-2019 De norm ‘Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 1’ is vertaald naar het Nederlands. Dit was een onderdeel van het werkprogramma van de expertgroep Medische gassen en is door middel van nationale, Europese en mondiale kennis tot stand gekomen.

De norm ‘Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 1: Pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen en vacuüm’ (NEN-EN-ISO 7396-1:2016) is door NEN, in samenwerking met experts, vertaald naar het Nederlands. Dit deel van ISO 7396 specificeert eisen voor het ontwerp, de installatie, werking, prestaties, documentatie, het testen en de inbedrijfstelling van pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen, gassen voor het aandrijven van chirurgische instrumenten en vacuüm in gezondheidszorginstellingen om de continue toevoer te waarborgen van het juiste gas en vacuüm via het pijpleidingsysteem.

ISO 7396-1 dateert uit 2016, het amendement uit 2019. Deze is later gepubliceerd op Europees niveau. De norm is vanaf heden te bestellen bij NEN.

Expertgroep medische gassen

De vertaling is onderdeel van het werkprogramma van de expertgroep Medische gassen. Deze expertgroep bestaat uit verschillende belanghebbende partijen die nationaal, Europees en mondiaal kennis en ervaring uitwisselen over medische gassen. Zo wordt onder andere actief het werk van ISO/TC 121 ‘Anaesthetic and respiratory equipment’ gevolgd en actief commentaar geleverd op diverse concepten van ISO-normen die voor de sector relevant zijn. Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u ook betrokken zijn bij het werkprogramma, dan kunt u contact opnemen met NEN.

Gaat u werken met de vertaling en hebt u vragen hierover? Neem contact op met NEN. Ook is er de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met leden van de expertgroep.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de vertaling van de NEN-EN-ISO 7396-1 of de expertgroep Medische gassen: Saliha Lalout, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op.

(015) 2 690 318

advies.medisch@nen.nl