{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/4/1/0/393377_Duurzaamheid%20in%20zorg_270x150-157001444_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Informatiebijeenkomst-Duurzaam-vastgoed-in-de-zorg.htm", "title":"Informatiebijeenkomst Duurzaam vastgoed in de zorg", "pubdate":"22-08-2019", "lead":"Op 1 oktober 2019 organiseren NEN en het programma Duurzame Zorg van 13.30 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over Duurzaam vastgoed in de zorg. Deze sessie is bedoeld voor iedere belanghebbende partij op het gebied van duurzaamheid en bouw en voor iedereen die een opdracht heeft en/of verantwoordelijk is voor een zorg gerelateerd gebouw. " }, { "image":"/upload_mm/0/5/2/392059_bureau_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Informatiemiddag-richtlijn-definities-en-meetmethoden-circulaire-kantoor-en-leeromgeving.htm", "title":"Informatiemiddag richtlijn definities en meetmethoden circulaire kantoor- en leeromgeving", "pubdate":"11-07-2019", "lead":"Op 5 september organiseert NEN een informatiebijeenkomst over het opstellen van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor definities en meetmethoden van een circulaire kantoor- en leeromgeving. Inkopers vragen en producenten bieden steeds meer producten die in het geheel, of waarvan delen, hergebruikt of herbruikbaar zijn. Dat is duurzaam omdat hiermee minder fossiele grondstoffen nodig zijn. Wilt u hierover meepraten dan bent u van harte uitgenodigd. " }, { "image":"/upload_mm/4/d/e/392052_Solar_boat_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Verbluffend-resultaat-Solar-Boat-Dreamteam-TU-Delft.htm", "title":"Verbluffend resultaat Solar Boat Dreamteam TU Delft", "pubdate":"10-07-2019", "lead":"Op zaterdag 6 juli heeft het Solar Boat Team de Offshore Class van de Solar & Energy Challenge in Monaco gewonnen. Vol toewijding en met veel doorzettingsvermogen hebben de teamleden met deze trimaran met 28 m2 zonnepanelen deze overwinning behaald. " }, { "image":"/upload_mm/2/a/d/391281_hout_270x150_000002203150XSmall_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Nederlandse-input-gevraagd-voor-duurzame-processen-houtsector.htm", "title":"Nederlandse input gevraagd voor duurzame processen houtsector", "pubdate":"17-06-2019", "lead":"Brazilië heeft een voorstel gedaan om ISO-normen te ontwikkelen voor duurzame processen voor hout en houtproducten. Het betreft geharmoniseerde terminologie, duurzaamheidsaspecten voor hout- en houtproductensector en het volgen en meten van hout. Het voorstel volgt op een eerder voorstel voor een ISO-norm op het gebied van ketenbeheer. Alle leden van ISO mogen hun reactie geven op dit voorstel. NEN coördineert de Nederlands inbreng en ontvangt graag input van Nederlandse belanghebbenden." }, { "image":"/upload_mm/3/e/4/390834_270x150_iStock_85062605_LARGE_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Standaarden-brengen-Artificial-Intelligence-en-Smart-Cities-tot-leven.htm", "title":"Standaarden brengen Artificial Intelligence en Smart Cities tot leven", "pubdate":"05-06-2019", "lead":"Jaarlijks komen zeker 12 organisaties tijdens de ‘Global Standards Collaboration’ bijeen om samen te werken aan wereldwijde afspraken op het gebied van informatie en communicatie technologie. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats in Montreux, Zwitserland. Een groot aantal onderwerpen is aan bod gekomen. Experts hebben daarbij speciale aandacht gevestigd op Artificial Intelligence (AI) en Smart Sustainable Cities en de belangrijke rol die standaarden hierbij spelen. " }, { "image":"/upload_mm/6/5/c/390578_GettyImages-1127069581_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Platform-Duurzaamheid-Medische-Hulpmiddelen-van-start.htm", "title":"Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen van start", "pubdate":"23-05-2019", "lead":"Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is van start. Op 24 april jl. vond de oprichtingsvergadering plaats en op 15 mei jl. werd het platform gelanceerd tijdens de tweede ondertekening van de Green Deal zorg. " }, { "image":"/upload_mm/d/2/f/cid389971_Olie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Nieuw-deel-ISO-18363-in-ontwikkeling.htm", "title":"Nieuw deel ISO 18363 in ontwikkeling", "pubdate":"03-05-2019", "lead":"De normcommissie plantaardige en dierlijke oliën en vetten werkt samen met de internationale experts binnen ISO aan deel vier van de ISO 18363 voor de bepaling van 3-MCPD’s en glycidol in oliën en vetten. De in Nederland ontwikkelde methode werkt veel sneller dan de nu toegepaste 3 MCPD analyses en is daarmee zeer geschikt voor de kwaliteitsuitgangscontrole." }, { "image":"/upload_mm/0/1/0/389198_Duurzaamheid_MVO_duim_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Professionele-boerenorganisaties-nieuwe-richtlijnen-voor-een-weldoorvoede-wereld.htm", "title":"Professionele boerenorganisaties: nieuwe richtlijnen voor een weldoorvoede wereld", "pubdate":"09-04-2019", "lead":"Een op de negen mensen lijdt honger. Om iedereen te voeden, is het van belang om anders te gaan denken over hoe we voedsel produceren, delen en consumeren. Klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking maken de urgentie nog hoger. Internationale normen ondersteunen de bron van de voedselproductieketen en zullen baan maken voor succes –het begint met boeren. " }, { "image":"/upload_mm/2/4/5/389197_270x150_23_iStock-494280280_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Platform-CB23-vraagt-input-voor-concept-leidraden-circulair-bouwen.htm", "title":"Platform CB’23 vraagt input voor concept leidraden circulair bouwen", "pubdate":"09-04-2019", "lead":"Samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, de Bouwcampus en verschillende marktpartijen werkt NEN met Platform CB’23 aan de ambitie om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken te hebben opgesteld. Sinds de kick off van Platform CB’23 in juli 2018 is er al veel werk verzet. De actieteams vragen nu om feedback op de concepten van de eerste leidraden, die Platform CB’23 deze zomer in definitieve vorm wil publiceren. " }, { "image":"/upload_mm/3/7/7/388044_Medische%20hulpmiddelen%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Platform-Duurzaamheid-medische-hulpmiddelen-in-oprichting.htm", "title":"Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen in oprichting", "pubdate":"20-02-2019", "lead":"NEN nodigt iedere (mogelijk) belanghebbende en/of geïnteresseerde partij in duurzaamheid & medische hulpmiddelen uit om deel te nemen aan het Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen. Het platform wordt hét netwerk voor duurzaamheid en medische hulpmiddelen. In actieteams gaan experts met elkaar bespreken welke stappen nodig zijn om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen. Heeft u interesse? Wees welkom!" }, { "image":"/upload_mm/c/0/e/387209_Naaigaren_kleuren_270x150_GettyImages-131399882_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Consumentenzaken/Aan-de-slag-met-circulair-textiel.htm", "title":"Aan de slag met circulair textiel!", "pubdate":"18-01-2019", "lead":"Eind 2018 vond bij NEN de kick off bijeenkomst 'Circulair Textiel' plaats. Met veel interesse vanuit diverse hoeken uit de keten werden de plannen voor de ontwikkeling van een norm voor circulair textiel verder uitgewerkt. Met de deelnemers is geconcludeerd dat het tijd is om aan de slag te gaan!" }, { "image":"/upload_mm/6/b/b/384819_270x150da29e566-c7d5-471e-a2dd-7e3af7bbff1d_Afbeelding%20Smartcity_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Wat-is-de-relatie-tussen-wereldsteden-en-ISO-normen.htm", "title":"Wat is de relatie tussen wereldsteden en ISO normen?", "pubdate":"31-10-2018", "lead":"Wie wil er niet wonen in een veilige, duurzame en leefbare stad? Steden worden steeds drukker. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van bijvoorbeeld energievoorziening en mobiliteitsvraagstukken. " }, { "image":"/upload_mm/9/6/d/383926_Duurzaamheid_MVO_duim_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Openbare-vergadering-norm-over-duurzaamheidskeurmerken-1.htm", "title":"Openbare vergadering norm over duurzaamheidskeurmerken", "pubdate":"05-10-2018", "lead":"Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring ontstaan over de betekenis en waarde van duurzaamheidskeurmerken. NEN organiseert een openbare vergadering om Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om commentaar te leveren op de norm." }, { "image":"/upload_mm/0/0/7/383927_symbolen_tanken_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Nieuwe-brandstofstickers-voor-motorvoertuigen.htm", "title":"Nieuwe brandstofstickers voor motorvoertuigen", "pubdate":"04-10-2018", "lead":"Weet u de juiste brandstof te vinden in Europa? Vanaf 12 oktober 2018 is het in Europa wettelijk verplicht om onderstaande symbolen (ruit, cirkel, vierkant) op alle brandstofzuilen en -vulpistolen aan te brengen. Met de afspraken gemaakt door de overheid, marktpartijen en NEN (CEN/TC 441) in de norm NEN-EN 16942, wordt het een stuk eenvoudiger." }, { "image":"/upload_mm/8/d/f/381576_processmanagement_iStock_000004470299Small_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Klimaatakkoord-vraagt-om-afspraken.htm", "title":"Klimaatakkoord vraagt om afspraken", "pubdate":"11-07-2018", "lead":"Op 10 juli jl. presenteerde voorzitter Ed Nijpels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Vijf klimaattafels hadden de opdracht gekregen om concrete plannen op te stellen over hoe zij tot de gewenste broeikasgasemissiereductie willen komen. Uit de presentatie bleek dat de ene klimaattafel hierin verder is gevorderd dan de andere. Ook de onderlinge samenhang van de plannen van de klimaattafels verdient nog aandacht." }, { "image":"/upload_mm/8/8/a/381210_duurzaamheid_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Voorstel-oprichting-ISO-Technical-Committee-Sustainable-Finance.htm", "title":"Voorstel oprichting ‘ISO Technical Committee Sustainable Finance’", "pubdate":"18-06-2018", "lead":"Financiers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Er bestaan ook al veel fondsen en projecten die bijdragen aan maatschappelijk verantwoorde initiatieven, van duurzaamheidsfondsen tot investeren in social enterprises. Vanuit Groot-Brittannië is nu een voorstel voor de oprichting van een technische commissie voor ‘sustainable finance’ gekomen. Belanghebbenden wereldwijd wordt gevraagd hun mening te geven over de oprichting van een technical committee (TC) ‘Sustainable Finance’." }, { "image":"/upload_mm/e/7/b/379970_duurzaamheid_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Duurzaam-succes-behalen-met-ISO-9004.htm", "title":"Duurzaam succes behalen met ISO 9004", "pubdate":"30-04-2018", "lead":"Wie zijn organisatie wil managen op duurzaam succes kan gebruik maken van de richtlijnen in ISO 9004:2018. De norm is zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar. ISO 9004:2018 biedt bruikbare handvatten voor strategische besluitvorming en geeft inzicht in wat een organisatie nodig heeft om op lange termijn succesvol te blijven." }, { "image":"/upload_mm/e/d/d/379569_Olie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Cursus-Food-Feed-Safety-olien-en-vetten.htm", "title":"Cursus Food & Feed Safety oliën en vetten", "pubdate":"17-04-2018", "lead":"De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft op 12, 13 en 14 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen. Geïnteresseerden hebben nog tot 11 mei de tijd om zich aan te melden voor de cursus." }, { "image":"/upload_mm/d/3/b/377770_circulaire_economie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Bijeenkomst-Secundaire-grondstoffen-voor-de-circulaire-economie.htm", "title":"Bijeenkomst ‘Secundaire grondstoffen voor de circulaire economie’", "pubdate":"02-02-2018", "lead":"Wat is nodig om tot hoogwaardige verwerking van (gescheiden) ingezameld afval te komen? NEN wil met alle betrokkenen uit de wereld van inzameling, recycling en verwerking van afval in gesprek over afspraken die nodig zijn om de transitie naar een circulaire economie te gaan maken. NEN organiseert op dinsdag 27 maart in Delft een bijeenkomst ‘Secundaire grondstoffen voor de circulaire economie’. " }, { "image":"/upload_mm/e/d/7/205895_ISO26000_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/ISO-26000-blijft-ongewijzigd-internationale-referentie-voor-MVO.htm", "title":"ISO 26000 blijft ongewijzigd internationale referentie voor MVO", "pubdate":"14-12-2017", "lead":"Dit jaar heeft de periodieke evaluatie van ISO 26000 plaatsgevonden. Op basis van reacties van belanghebbenden wereldwijd heeft ISO Technical Management Board (TMB) besloten om ISO 26000 te herbevestigen. Dit betekent dat ISO 26000 de komende jaren ongewijzigd de internationale referentie voor MVO blijft. " } ]}