{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/3/7/8/398357_innovatie_GettyImages-683962670_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Europese-normen-voor-ethiek-van-onderzoek-en-innovatie.htm", "title":"Europese normen voor ethiek van onderzoek en innovatie", "pubdate":"21-02-2020", "lead":"Ethiek speelt een grotere rol bij innovaties. Het is steeds vaker onderdeel van het ontwerpproces omdat het belangrijk is bij een succesvolle introductie in de markt. De Europese norm CWA 17145 Ethische assessment van onderzoek en innovatie is in 2017 gepubliceerd en inmiddels is het tijd voor de periodieke evaluatie. Belanghebbenden mogen reageren voor 20 maart 2020. " }, { "image":"/upload_mm/7/4/0/398227_CE_270x150%29GettyImages-678573106_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Voorjaarsconferentie-Circulaire-Economie-CESpring-1.htm", "title":"Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’", "pubdate":"17-02-2020", "lead":"NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen." }, { "image":"/upload_mm/3/8/0/397933_maatschappelijk_verantwoord_inkopen_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Circulair-inkopen-met-normen.htm", "title":"Circulair inkopen met normen", "pubdate":"06-02-2020", "lead":"Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven. " }, { "image":"/upload_mm/1/9/b/397045_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-trotse-sponsor-van-BNR-programma-De-Eeuw-van-mijn-Dochters.htm", "title":"NEN trotse sponsor van BNR programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’", "pubdate":"08-01-2020", "lead":"Presentator Art Rooijakkers start vanaf donderdag 9 januari met een eigen twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is. De serie verschijnt ook als podcast. " }, { "image":"/upload_mm/3/b/1/397041_GreenDeal_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-ondertekent-de-Green-Deal-voor-versnelling-kunststof-recycling.htm", "title":"NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling", "pubdate":"08-01-2020", "lead":"Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ plaats voor plastic recycling. NEN is daarmee een van de initiatiefnemers die zich inzet om een breed gedragen methode op te stellen voor het betrouwbaar aantonen van het aandeel gerecyclede plastics in producten. " }, { "image":"/upload_mm/4/3/9/395856_270x150_innovatie-idee-creatief-oplossingsgericht-lamp-lichtbol-natuur-896244436_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/Presentatie-toolbox-ethisch-verantwoorde-innovatie.htm", "title":"Presentatie toolbox ethisch verantwoorde innovatie", "pubdate":"22-11-2019", "lead":"Recentelijk heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een toolbox voor ethisch verantwoorde innovatie gepresenteerd. In deze toolbox wordt ook de Europese norm voor ethische impact assessment genoemd. " }, { "image":"/upload_mm/f/5/3/395677_duurzaamheid_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/Internationale-norm-ISO-26000-nu-ook-Europees-geaccepteerd.htm", "title":"Internationale norm ISO 26000 nu ook Europees geaccepteerd", "pubdate":"19-11-2019", "lead":"De internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ISO 26000 is overgenomen als Europese norm. Hiermee hebben Europese belanghebbenden aangegeven dat deze norm in de gehele Europese Unie van toepassing is. Dit sluit aan bij Europees beleid. " }, { "image":"/upload_mm/a/3/7/395600_Duurzaamheid%20in%20zorg-157001444_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Oprichting-Platform-Duurzaam-Vastgoed-in-de-Zorg.htm", "title":"Oprichting Platform Duurzaam Vastgoed in de Zorg", "pubdate":"14-11-2019", "lead":"NEN nodigt (potentieel) belanghebbende en/of geïnteresseerde partijen in duurzaam zorgvastgoed uit om deel te nemen aan het Platform Duurzaam Vastgoed in de Zorg. In actieteams bespreken experts met elkaar welke stappen nodig zijn om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen. " }, { "image":"/upload_mm/4/4/9/394837_WSD_energie_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Viering-World-Standards-Day.htm", "title":"Viering World Standards Day", "pubdate":"16-10-2019", "lead":"Op vrijdag 11 oktober 2019 vierde NEN, samen met meer dan 400 relaties en klanten, World Standards Day in de Fokker Terminal in Den Haag. World Standards Day (WSD) wordt elk jaar mondiaal op 14 oktober gevierd ter ere van iedereen die betrokken is bij normen of normalisatie activiteiten." }, { "image":"/upload_mm/3/e/b/394835_duurzaamheid_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Publicatieplatform-ISO-26000-is-vernieuwd.htm", "title":"Publicatieplatform ISO 26000 is vernieuwd", "pubdate":"16-10-2019", "lead":"Op het vernieuwde Publicatieplatform ISO 26000 plaatsen organisaties hun zelfverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hiermee geven organisaties een visitekaartje af over hun mvo-beleid. " }, { "image":"/upload_mm/7/5/6/394630_FALL%20BACK_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-publiceert-de-special-Duurzaamheid.htm", "title":"NEN publiceert de special ‘Duurzaamheid’", "pubdate":"10-10-2019", "lead":"Donderdag 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Er zijn al veel goede duurzame initiatieven en er komen steeds meer bij. Duurzaamheid is urgent en noodzakelijk, want een duurzame wereld is toch wat we met z’n allen willen doorgeven? Vandaag is de publicatie van de eerste online special Duurzaamheid waar duurzame projecten en samenwerkingsverbanden worden uitgelicht. " }, { "image":"/upload_mm/2/3/7/393877_Zelfverklaring%20MVO_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/NEN-publiceert-zelfverklaring-MVO.htm", "title":"NEN publiceert zelfverklaring MVO", "pubdate":"10-09-2019", "lead":"De verwachtingen van de maatschappij met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn in beweging en worden groter. Ook voor NEN is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. NEN publiceert jaarlijks de zelfverklaring ISO 26000. " }, { "image":"/upload_mm/4/1/0/393377_Duurzaamheid%20in%20zorg_270x150-157001444_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Informatiebijeenkomst-Duurzaam-vastgoed-in-de-zorg.htm", "title":"Informatiebijeenkomst Duurzaam vastgoed in de zorg", "pubdate":"22-08-2019", "lead":"Op 1 oktober 2019 organiseren NEN en het programma Duurzame Zorg van 13.30 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over Duurzaam vastgoed in de zorg. Deze sessie is bedoeld voor iedere belanghebbende partij op het gebied van duurzaamheid en bouw en voor iedereen die een opdracht heeft en/of verantwoordelijk is voor een zorg gerelateerd gebouw. " }, { "image":"/upload_mm/0/5/2/392059_bureau_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Informatiemiddag-richtlijn-definities-en-meetmethoden-circulaire-kantoor-en-leeromgeving.htm", "title":"Informatiemiddag richtlijn definities en meetmethoden circulaire kantoor- en leeromgeving", "pubdate":"11-07-2019", "lead":"Op 5 september organiseert NEN een informatiebijeenkomst over het opstellen van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor definities en meetmethoden van een circulaire kantoor- en leeromgeving. Inkopers vragen en producenten bieden steeds meer producten die in het geheel, of waarvan delen, hergebruikt of herbruikbaar zijn. Dat is duurzaam omdat hiermee minder fossiele grondstoffen nodig zijn. Wilt u hierover meepraten dan bent u van harte uitgenodigd. " }, { "image":"/upload_mm/4/d/e/392052_Solar_boat_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Verbluffend-resultaat-Solar-Boat-Dreamteam-TU-Delft.htm", "title":"Verbluffend resultaat Solar Boat Dreamteam TU Delft", "pubdate":"10-07-2019", "lead":"Op zaterdag 6 juli heeft het Solar Boat Team de Offshore Class van de Solar & Energy Challenge in Monaco gewonnen. Vol toewijding en met veel doorzettingsvermogen hebben de teamleden met deze trimaran met 28 m2 zonnepanelen deze overwinning behaald. " }, { "image":"/upload_mm/2/a/d/391281_hout_270x150_000002203150XSmall_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Nederlandse-input-gevraagd-voor-duurzame-processen-houtsector.htm", "title":"Nederlandse input gevraagd voor duurzame processen houtsector", "pubdate":"17-06-2019", "lead":"Brazilië heeft een voorstel gedaan om ISO-normen te ontwikkelen voor duurzame processen voor hout en houtproducten. Het betreft geharmoniseerde terminologie, duurzaamheidsaspecten voor hout- en houtproductensector en het volgen en meten van hout. Het voorstel volgt op een eerder voorstel voor een ISO-norm op het gebied van ketenbeheer. Alle leden van ISO mogen hun reactie geven op dit voorstel. NEN coördineert de Nederlands inbreng en ontvangt graag input van Nederlandse belanghebbenden." }, { "image":"/upload_mm/3/e/4/390834_270x150_iStock_85062605_LARGE_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Standaarden-brengen-Artificial-Intelligence-en-Smart-Cities-tot-leven.htm", "title":"Standaarden brengen Artificial Intelligence en Smart Cities tot leven", "pubdate":"05-06-2019", "lead":"Jaarlijks komen zeker 12 organisaties tijdens de ‘Global Standards Collaboration’ bijeen om samen te werken aan wereldwijde afspraken op het gebied van informatie en communicatie technologie. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats in Montreux, Zwitserland. Een groot aantal onderwerpen is aan bod gekomen. Experts hebben daarbij speciale aandacht gevestigd op Artificial Intelligence (AI) en Smart Sustainable Cities en de belangrijke rol die standaarden hierbij spelen. " }, { "image":"/upload_mm/6/5/c/390578_GettyImages-1127069581_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Medische-hulpmiddelen/Platform-Duurzaamheid-Medische-Hulpmiddelen-van-start.htm", "title":"Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen van start", "pubdate":"23-05-2019", "lead":"Het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen is van start. Op 24 april jl. vond de oprichtingsvergadering plaats en op 15 mei jl. werd het platform gelanceerd tijdens de tweede ondertekening van de Green Deal zorg. " }, { "image":"/upload_mm/d/2/f/cid389971_Olie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Nieuw-deel-ISO-18363-in-ontwikkeling.htm", "title":"Nieuw deel ISO 18363 in ontwikkeling", "pubdate":"03-05-2019", "lead":"De normcommissie plantaardige en dierlijke oliën en vetten werkt samen met de internationale experts binnen ISO aan deel vier van de ISO 18363 voor de bepaling van 3-MCPD’s en glycidol in oliën en vetten. De in Nederland ontwikkelde methode werkt veel sneller dan de nu toegepaste 3 MCPD analyses en is daarmee zeer geschikt voor de kwaliteitsuitgangscontrole." }, { "image":"/upload_mm/0/1/0/389198_Duurzaamheid_MVO_duim_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Professionele-boerenorganisaties-nieuwe-richtlijnen-voor-een-weldoorvoede-wereld.htm", "title":"Professionele boerenorganisaties: nieuwe richtlijnen voor een weldoorvoede wereld", "pubdate":"09-04-2019", "lead":"Een op de negen mensen lijdt honger. Om iedereen te voeden, is het van belang om anders te gaan denken over hoe we voedsel produceren, delen en consumeren. Klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking maken de urgentie nog hoger. Internationale normen ondersteunen de bron van de voedselproductieketen en zullen baan maken voor succes –het begint met boeren. " } ]}